På väg mot en helstatlig filmpolitik

Våren 2015 beslutade regeringen att säga upp filmavtalet och istället ta ensamt ansvar för filmpolitiken. En helstatlig filmpolitik är tänkt att träda i kraft den första januari 2017.

Den 8 maj 2015 meddelade regeringen att den säger upp filmavtalet och staten ensamt kommer att ansvar för filmpolitiken. En helstatlig filmpolitik träder i kraft den första januari 2017. Därmed blev det nuvarande filmavtalet det sista, det första trädde i kraft 1963.

”Det här är en historisk svängning. Nu tar politikerna kommandot över hur filmpolitiken ska finansieras. Det är en intressant, ny tid och vi ser fram emot att förstå hur Filminstitutets uppdrag kommer att formuleras. Det som händer nu är att vi fortsätter med det uppdrag vi har, vi är glada för att vi har en finansiering”, kommenterade Svensk Filminstitutets vd Anna Serner.

Under hösten 2015 behandlas de remissvar som kommit in. Budgetpropositionen lämnas till riksdagen i slutet av september. I början av december tar riksdagen beslut om budgeten och därefter lämnas en filmproposition.

Filminstitutets remissvar

Den 3 augusti 2015 lämnade Svenska Filminstitutet sitt yttrande över Kulturdepartementets promemoria Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31).

I det 22 sidor långa dokumentet ger Filminstitutet synpunkter på Kulturdepartementets förslag till en ny filmpolitik.

Skriv ut