Se och samtala om film

Filminstitutet arrangerar filmvisningar och samtal om film. Cinemateket har genom visningar i Stockholm, Göteborg och Malmö till uppgift att tillgängliggöra Filminstitutets samlingar, levandegöra filmhistorien och öka intresset för filmen som konstform. Filmrummet bjuder på samtal och möten med nedslag i de viktigaste filmfrågorna.

Man och kvinna pratar