Cinemateket
Helikoptrar
Flykten från New York (John Carpenter, 1981) visas 1/3.

Cinemateket våren 2024: Kris

Filmen har larmat om nödlägen, visualiserat panik, spridit rädsla och manat till beredskap. Samtidigt har den sökt alternativa förklaringar till våra kriser och insisterat på det utopiskt omvälvande i begreppet. Våren 2024 hissar Cinemateket röd flagg men fäster blicken mot hoppets horisont.

Byt sida

”Det är en svår tid för Sverige.” Med de orden inledde statsminister Ulf Kristersson sitt tal till nationen den 28 september 2023. Bakgrunden var det eskalerande gängvåldet i landet. En rad potentiella åtgärder presenterades med syfte att återskapa ”tryggheten i Sverige”. Att statsministrar tar till orda på detta sätt var högst ovanligt för bara några år sedan. Nu sker det allt oftare, vilket kan ses som ett tecken på att även kriserna blir vanli­gare. Att vi numera ”krisar” ser idéhistorikern Sverker Sörlin som ett tecken på att åtminstone begreppet blivit något mer utbrett – kanske till och med en del av vår vardag. Det är som om vi har fastnat i slutet av en film, väl medvetna om peripetin längre fram men oförmögna att ta oss ur skärselden.
     Även om kriserna kanske aldrig varit lika frekventa som nu har de funnits sedan urminnes tider, och sedan 1800­talets slut har filmen ömsom larmat om och ömsom mörkat stundande nödlägen. Filmskapare har sökt krisernas upphov i bankmiljöer och maktens kontrollrum och dess följder i ruiner, skjul och nedlagda fabriker. De har manat om beredskap och undersökt människans behov av försäkringar och säkerhetsåtgärder. De har uppsökt filmarkiv för att studera kameraögats fascination för katastrofbilder, de har förvillat oss i byråkratiska mardrömslabyrinter, låst in oss bland gangsters medan stormen viner utanför och utsatt oss för svettiga bilköer och förblindande fullmånenätter. De har låtit jorden gå under eller attackeras av gigantiska apor, djuphavsmonster och kärnkraftsdrivna sjukhusbäddar.
     Liksom projektorns sken har blåst upp bilden på duken har filmen blåst upp våra rädslor till enorma proportioner. I andra fall har den insisterat på att krisen – i begreppets ursprungliga mening – också ska innebära förändring. Den har skänkt tröst och hopp, och manat publiken att rikta blicken bortom sin tids gängse horisonter.
     Det tror jag också är en av filmens huvudsakliga uppgifter, oavsett om dess berättelser handlar om nödlägen eller ej. 
     Varmt välkomna till denna filmvår på Cinemateket. Förhoppningsvis kan de katastroflmer och bortglömda historier som ingår i detta program göra oss bättre rustade för den rådande krisen.

Stefan Ramstedt, curator

Skriv ut