Cinemateket
Spegeln

Spegeln

Originaltitel: Zerkalo

Regi: Andrej Tarkovskij

Capitol Lägg till i kalender

Minnen av regissörens mor och dikter skrivna och lästa av hans far, i suggestivt drömspel fullt av identitetsväxlingar och tidsförskjutningar. Andrej Tarkovskijs mest personliga och mest älskade film.

”När jag minns min barndom och min mor, så har hon alltid ditt ansikte”, säger berättarjaget Aleksej till sin exfru, som också ser ut som hans mor, om sitt barn, som också är han själv. Aleksej är döende och minns sitt liv från barndomens 1930-tal till medelålderns nutid – drömmar, minnen och fiktiv verklighet vävs sömlöst samman med barndomens landskap och dokumentära bilder från Sovjetunionens historia. I en och samma scen förekommer den centrala modersgestalten som ung, som havande kvinna och som åldring med barnbarn – allting flyter, det finns ingen konstant att hålla fast vid.

Spegeln är Andrej Tarkovskijs mest personliga verk och en lovsång till hans mor, som ensam uppfostrade honom. Redan under arbetet med Ivans barndom föddes tanken om en film om minnen, berättad utifrån en poetisk logik snarare än ett traditionellt narrativ, och där huvudpersonen aldrig syns i bild. Utgångspunkt blev regissörens barndomsminnen från andra världskriget, och en återkommande dröm om barndomshemmet. Tarkovskijs egen mor medverkar som den åldrade modern, och hans far läser sina egna dikter på ljudspåret. Manuset hade likväl en ganska traditionell struktur – det var först under klipparbetet Tarkovskij insåg att en linjär dramaturgi inte passade Spegeln. Filmen klipptes om 19 gånger innan den fann sin slutgiltiga version.

Publiken visade sig, till regissörens stora besvikelse, ha svårt att förstå filmens poetiska språk:

”I den här filmen hade jag för första gången bestämt att med filmens medel uttrycka det som jag ansåg vara mest väsentligt, det som var mest värdefullt för mig, och att göra det direkt och oförmedlat, utan några som helst konster och knep. Det allra svåraste visade sig vara att förklara för den publik som sett Spegeln att filmen inte innehöll några dolda, kodifierade tankegångar förutom min önskan att tala sanning. Ofta möttes mina försäkringar av misstro, även besvikelse. […] Avsikten med filmen var att återskapa det liv som levdes av några människor som jag tyckte gränslöst mycket om och som jag kände väl till. Jag ville berätta om hur en människa lider under insikten om att omöjligen kunna återgälda sina närmaste för deras kärlek, för allt de givit honom. Han har känslan av att inte ha älskat dem nog, och denna oundkomliga föreställning innebär en gränslös smärta för honom.” (1)

Den sovjetiska regimen förbjöd att Spegeln visades i Cannes och det dröjde innan den nådde en utländsk publik. Med tiden har den emellertid kommit att bli Tarkovskijs kanske mest älskade verk – inte minst bland andra filmskapare. I den brittiska filmtidningen Sight & Sounds senaste omröstning (2012) om historiens bästa filmer hamnade Spegeln på nionde plats på regissörernas lista, med röster från bland andra Nuri Bilge Ceylan och Jan Troell.

(1) Andrej Tarkovskij (övers. Håkan Lövgren), Den förseglade tiden: reflektioner kring filmkonsten (1993).

Mathias Hagberg, journalist och författare, inleder.

Filmfakta

Originaltitel: Zerkalo
Regi: Andrej Tarkovskij
Medverkande: Margarita Terechova, Innokentij Smoktunovskij, Anatolij Solonitsyn, Ignat Daniltsevev
År: 1975
Land: Sovjetunionen
Format: 35 mm
Längd: 1 tim 46 min
Dialogspråk: Ryska
Text: Svensk text
Åldersgräns: Tillåten från 11 år
Läs mer om ”Spegeln” i Svensk Filmdatabas

Spegeln ingår i temat

Andrej Tarkovskij – Tiden och minnets poesi

”Tarkovskij är den störste av alla”, skrev Ingmar Bergman om den sovjetiska regissören som under sin karriär bara hann göra sju långfilmer, men desto större avtryck. Hans filmografi präglas av drömmar, poesi, natur och intimitet. En tematik kring minnet – såväl det intimt subjektiva som det historiskt kollektiva – löper som en röd tråd genom hans verk.

”Proust talade om att ’väcka en gigantisk minnenas byggnad till liv’, och det förefaller mig vara just den specifika roll filmen är ämnad att spela. Man skulle kunna betrakta den som en ideal inkarnation av japanernas begrepp saba, eftersom filmen just håller på att tillägna sig ett helt nytt material – tiden – och kommer att bli, i ordets fulla bemärkelse, den nya musan.” (1)

I den sovjetiska regissören Andrej Tarkovskijs filmer är tiden central. Och tid och minne är upplösta i varandra, ”som två sidor av samma mynt”. Enligt Tarkovskij har människan genom filmen för första gången funnit ett sätt att göra ”ett avtryck i tiden”, som kan förvaras och spelas upp hur många gånger som helst. Filmen har gett oss ”en matris för real tid” och regissörens arbete skulle således kunna definieras som att ”skulptera i tid”. Det är inte de estetiska mekanismerna i minnesbilden som intresserar honom utan ”de inre, moraliska kvaliteter som finns immanenta i tiden som sådan”.

Tarkovskij gjorde bara sju långfilmer på 25 år. 54 år gammal dog han i förtid strax efter premiären av sin sista film Offret (1986). Då hade han levt i exil i ett halvt decennium, men det Ryssland som han så starkt älskade var fortfarande starkt närvarande i allt han tog sig för. Ständigt försökte han återskapa sitt hemland, och varken Offrets Sverige eller Nostalghias (1983) Italien har väl aldrig förr tett sig så ryskt, så tarkovskijskt. Vart än han begav sig tog han med sig sina minnen och införlivade dem i filmer med ett särpräglat bildspråk fyllt av monokromer, vatten, eld, träd, speglar, hästar, hundar och konst, utforskade med en kamera som, tvärtemot Hollywoods mot himlen lätt uppåtvinklade, var riktad snett nedåt – mot rötterna, pölarna, växterna och jorden.

Det är inte bara exilfilmerna som präglas av minnet, utan hela hans oeuvre – på individuell, personlig, historisk och kollektiv nivå. Det är inte meningen att vi som åskådare ska förstå och kunna tolka allt vi ser, i Tarkovskijs filmer råder en poetisk logik – en drömmarnas och minnenas. ”När jag minns min barndom och min mor, så har hon alltid ditt ansikte”, utbrister berättarjaget i Spegeln (1975). Modern i filmen byter flera gånger skepnad, helt utan rationell förklaring. Stundom är det Tarkovskijs verkliga mor som dyker upp. Och när han minns sin egen barndom ser han sin son – eller är det i själva verket tvärtom?

I Solaris (1972) materialiseras minnen av skuld och på rymdstationens vägg sitter 1500-talsmålaren Peter Brueghels tavla Jägarna i snön, där huvudpersonens minnen samlas – tavlans olika delar får symbolisera olika händelser ur hans liv. Även i Spegeln förekommer tavlan, iscensatt som ett rekonstruerat barndomsminne.

I Ivans barndom (1962) återskapas i huvudpersonens drömmar minnen av en barndom som inte längre finns och i Nostalghia hindrar hågkomster av hemlandet en poet från att se skönheten i nuet – minnena blir delar av den värld han lever i, och det är omöjligt för åskådaren att se var ett minne slutar och verkligheten tar vid.

I Den yttersta domen – livsdramat livsdramat Andrej Rubljov (1966) är det Rysslands kollektiva minne som skildras och ruinerna i den mystiska Zonen i Stalker (1979) bär på minnen av en katastrof. I Offret knyts säcken ihop, som en minnesteckning över regissörens samlade verk. Här ryms element, såväl estetiska som dramaturgiska, från Tarkovskijs tidigare verk – kanske framför allt Huset, som i dess olika utföranden alltid är en bild av hans eget hem.

Att bevara minnet av inspelningen av Offret var det kanske viktigaste incitamentet för Michal Leszczylowski att göra dokumentären Regi Andrej Tarkovskij (1988). Även Chris Marker minns sin vän i Une journée d’Andrei Arsenevitch (2000), där han sammanfattar Tarkovskijs konstnärskap med orden: ”Den enda filmskapare vars samlade verk ryms mellan två barn och två träd.” (2)

Mellan de båda träden står sju filmer uppfyllda av tidens, drömmarnas och minnets poesi. Som Ingmar Bergman skriver i Laterna magica:

”När film inte är dokument är den dröm. Därför är Tarkovskij den störste av alla. Han rör sig med självklarhet i drömmarnas rum, han förklarar inte, vad skulle han för resten förklara? Jag har hela mitt liv bultat på dörrarna till de rum där han rör sig så självklart.” (3)

(1) Alla Tarkovskij-citat från Andrej Tarkovskij (övers. Håkan Lövgren), Den förseglade tiden: reflektioner kring filmkonsten (1993). Begreppet saba betecknar hög ålder, patina, rost, tidens avtryck – ett element av fägring som förkroppsligar bandet mellan konst och skönhet.
(2) I den första bilden i Tarkovskijs första långfilm, Ivans barndom, rör sig kameran uppåt från en pojke som står bakom ett (levande) träd. I den sista bilden i hans sista film, Offret, rör sig kameran från en pojke som ligger under ett dött träd.
(3) Ingmar Bergman, Laterna magica (1987).

Kuraterat av Tora Berg
Läs mer om temat

Skriv ut