Cinemateket
Capitol bio salong
Capitols stora salong. Foto: Katarina Lorentzon

Om Cinemateket

Cinemateket är en del av Svenska Filminstitutet och har till uppgift att tillgängliggöra Filminstitutets samlingar, levandegöra filmhistorien och öka intresset för filmen som konstform.

Byt sida

Genom att kuratera Svenska Filminstitutets filmsamlingar kompletterat med film från andra arkivs samlingar och kommersiella aktörer bidrar Cinemateket till att öka  kännedomen om och intresset för filmhistorien, och för filmen som konstform.

Filmen utgör en del av vårt kollektiva minne, såväl det globala som det nationella. En ökad förståelse för filmhistorien bidrar till en mer allsidig förståelse av vår gemensamma historia, och ger oss en möjlighet till att förstå oss själva och vår plats i tillvaron, samt öppnar upp möjligheter att ifrågasätta föreställda gemenskaper. Filmen, precis som alla andra konstarter, kan rasera invanda perspektiv och få oss att se och uppleva världen på nya sätt. Cinematekets program belyser delar av filmhistorien och erbjuder vägledning till filmens historia genom att visa allt från stora klassiker till smalare filmer och placera dem i filmhistoriska eller samhälleliga sammanhang.

Filminstitutets samlingar finns i Filmhuset i Stockholm där allmänheten ges möjlighet att ta del av filmhistorien i form av film, litteratur, affischer och bilder. På biograferna Capitol i Göteborg och Spegeln i Malmö visas ett urval ur Cinematekets program i Filmhuset, men det erbjuds också visningar särskilt arrangerade för Göteborg och Malmö.

Svenska Filminstitutet är medlem i FIAF, Fédération Internationale des Archives du Film. FIAF är en internationell sammanslutning av filmarkiv och cinematek som tillsammans arbetar med att bevara och tillgängliggöra världsfilmarvet. När FIAF bildades 1938 var det med fyra institutioner som medlemmar, idag finns det mer än 170  medlemmar från 75 olika länder. Genom FIAF har Cinemateket oumbärlig tillgång till världens viktigaste filmsamlingar – och även utländska Cinematek kan ta del av vårt eget digra filmarkiv! Läs mer på fiafnet.org.

Antal visningar:
400 per år i Stockholm, med upp till 13 visningar i veckan.
60 per år i Göteborg, med 2 visningar i veckan.
30 per år i Malmö, med 1 visning i veckan.

En internationell angelägenhet

Svenska Filminstitutet är medlem i FIAF, Fédération Internationale des Archives du Film. FIAF är en internationell sammanslutning av filmarkiv och cinematek som tillsammans arbetar med att bevara och tillgängliggöra världsfilmarvet. När FIAF bildades 1938 var det med fyra institutioner som medlemmar, idag finns det mer än 150 medlemmar från 77 olika länder. Genom FIAF har Cinemateket oumbärlig tillgång till världens viktigaste filmsamlingar – och även utländska Cinematek kan ta del av vårt eget digra filmarkiv!

Bildkollage

Historik

Svenska Filminstitutet bildades 1963 och Cinemateket, eller Filmklubben som den då kallades, bildades året efter. Den allra första filmen som visades var Cirkus av Charles Chaplin, önskad av Ingmar Bergman.

Allt började 1933, då Svenska Filmsamfundet bildades. Arvet från stumfilmstiden skulle räddas, och den svenska filmen måste bli bättre.

Man ordnade debatter och seminarier, delade ut stipendier och priser, och la grunden till det som i dag är Filmarkivet: ett bibliotek och ett arkiv för manus, stillbilder, pressklipp och filmkopior. 1940 bytte samfundet namn till Filmhistoriska samlingarna.

1963 bildades Svenska Filminstitutet, resultatet av Harry Scheins idé att biografägarna skulle slippa nöjesskatten mot att 10 procent av biljettintäkterna gick till produktionen av svensk film (filmavtalet).

Filmhistoriska samlingarna donerades till Filminstitutet. I september 1964 började Filminstitutet Filmklubb, som i dag är Cinemateket, visa film i Z-salen i ABF-huset på Sveavägen, ovanpå jazzklubben Gyllene Cirkeln. Man hade också visningar på Moderna Museet.

Filmhuset invigdes 1970. För att bevara samlingarna, byggde man under huset ett av de första klimatkontrollerade kylrummen för förvaring av film.

Till öppningsprogrammet i september 1964 hade fem svenska regissörer fått välja tre filmer var. I presentationen skriver Filmarkivets dåvarande chef Nils-Hugo Geber:

”I sin helhet fixerar programmet de divergerande riktlinjer efter vilka filmklubben kommer att bedriva sin visningsverksamhet i framtiden. Som ett första exempel på samarbete mellan filmklubben och filmens konstnärer är öppningsprogrammet löftesrikt. Var och en som känner behov av att följa den vita dukens öga mot världen och se dess visioner är välkomna till Filminstitutets filmklubb.”

Den allra första filmen som visades på Filmklubben var Charlie Chaplins Cirkus, tisdag 15 september 1964. Bland övriga filmer fanns bl.a. C i uppförande av Jean Vigo, Erotikon av Mauritz Stiller och Blodets tron av Akira Kurosawa.

I Göteborg startade Cinemateket hösten 1967. En gång i veckan visades det film i en av hörsalarna på Stadsbiblioteket och först ut, 20 september, var Norrtullsligan av Göteborgsregissören Per Lindberg. Första programmet fokuserade bl.a. på italiensk neorealism, Disney, bulgarisk film och politik.

Det dröjde ända till 1988 innan Malmö fick ta del av Cinemateket. 31 oktober visades Elia Kazans Linje Lusta på Spegeln och där har Cinemateket huserat sedan dess. Samma höst visades en rad andra Marlon Brando-filmer, men även Jean Renoir, Michelangelo Antonioni och Victor Sjöström.

Capitol bio

Capitol

Biografen ligger på Skanstorget 1 och har 206 platser. Kassan öppnar en halvtimme före dagens första föreställning. Förköp en månad framåt.
Telefon: 031-711 43 44, 070-829 52 24. Webbsida: capitolgbg.se 

Skriv ut