Cinemateket
Capitol bio salong
Capitols stora salong. Foto: Katarina Lorentzon

Frågor och svar om Cinemateket

Här besvaras vanliga frågor angående Cinematekets verksamhet, biljettinköp, åldersgränser och visningar. Vid övriga frågor kontakta gärna vår redaktion. För närmare kontaktuppgifter, se nedan.

Vad är Cinemateket?
Svenska Filminstitutet, och i förlängningen Cinemateket, har från regeringen uppdraget att för allmänheten göra filmhistorien levande genom visningar på biograf, framför allt filmer som inte är tillgängliga på den ordinarie biografrepertoaren.

Vad betyder ordet Cinemateket?
Cinematek är en sammansättning av orden biograf och bibliotek. Det är en verksamhet som har till uppgift att visa äldre arkivfilm som inte finns att se någon annanstans.

Var köper man biljetter?
Biljetterna går att köpa i Biograf Capitols biljettkassa som öppnar 30 minuter före dagens första föreställning. Det går även att nå Capitol på telefonnummer 031-711 43 44. För mer information om priser och förmånskort se Biljetter och förmånskort.

Vad gäller vid olika åldersgränser?
Olika åldersgränser gäller för olika filmer. I programmet framgår åldersgränsen för respektive film. På filmerna med 15-årsgräns får man vara 7 år, på filmerna med 11-årsgräns får man vara 7 år, och filmerna med 7-årsgräns får man vara under 7 år om man är i sällskap med en vuxen. Om du är under 15 år gäller fri entré till alla visningar, men du får förstås bara gå på visningar där åldersgränsen tillåter det.

Varför saknas svenska undertexter till en del visningar?
I första hand visar vi filmer som deponerats till Svenska Filminstitutets filmarkiv av filmernas svenska distributörer, efter att filmerna slutat visas på biograf. Då har filmerna svensk text. Många filmer finns dock inte i vårt arkiv eller är i för dåligt skick för att visa och då lånar vi filmkopior av utländska arkiv, vilket innebär att de saknar svenska undertexter. Att låta översätta och texta en film för en enstaka visning kostar för mycket. Om det inte går att få tag i en svensktextad kopia visar vi filmer med engelska undertexter, engelsk dialog utan undertexter, eller i vissa fall med undertexter på norska eller danska.

Varför visas ibland slitna filmkopior?
I så stor utsträckning som möjligt visar Cinemateket analoga kopior av filmerna, detta för att visa dem så nära originalskick som möjligt. Givetvis visas alltid den bästa möjliga kopian, även om de ibland är rätt slitna, och innan varje visning görs en bedömning om dess skick är hållbart eller inte.

Vem bestämmer vilka filmer som visas?
Det gör Cinematekets redaktion. Men till varje program har publiken möjlighet att föreslå filmer, där vissa sedan visas rubriken ”På begäran”.

Hur funkar Publikens val?
Om det är någon film du känner att Cinemateket inte visat, och som du gärna skulle vilja se på stora duken, så går det bra att skicka in ett önskemål till redaktionen genom Önska Film i menyn. Cinematekets redaktion går sedan igenom önskemålen för att se vad som går att visa eller inte. Många filmer som önskas visas i flera teman, men de kan även visas under rubriken ”Publikens val”.

Hur gör jag för att meddela Cinemateket att jag har ny adress?
Mejla Cinemateket på cinemateket@filminstitutet.se eller ring på 08-665 11 00.

Kan man få tag i gamla programtidningar?
I nuläget går det att se den allra senaste tidningen på vår hemsida i pdf-format. Ambitionen är att fler äldre programtidningar kontinuerligt läggs upp. Dessa finns att se under fliken Tidningar. De kan även beställas från arkivet för beskådan i Filminstitutets bibliotek.

Finns filmen på dvd eller vod?
Filminstitutet säljer inte dvd eller Blueray-filmer. Vi kan endast hänvisa till den vanliga köp- och säljmarknaden, eller webbtjänster som vodeville.se för att se om filmer finns tillgängliga att streama.

Skriv ut