Cinemateket
Analog projektor

Frågor och svar om digitaliseringen

Här finns svar på vanliga frågor om hur digitaliseringen av filmmediet och biograferna påverkar vårt program i Malmö och Göteborg.

– Varför är det färre Cinemateket-visningar nu än för några år sedan?
Problemet är att det är väldigt svårt att låna in analoga kopior från världens filmarkiv. Eftersom möjligheten att ersätta en filmkopia – om något skulle hända med den i samband med en visning – nästan har försvunnit, lånar arkiv runt om i världen sällan ut sina analoga kopior. Vad som tidigare var en visningskopia har nu blivit en värdefull museal artefakt. Filminstitutets arkiv kommer fortsatt att vara generöst med utlån av analoga kopior av svensk film, samt utländsk i de fall det finns fler än en kopia av en film i samlingarna. För mer information, se Riktlinjer för Filmarkivet vid Svenska Filminstitutet.

– Varför kan inte Cinemateket visa lika många filmer som tidigare, fast digitalt?
Cinemateket har i uppdrag att visa den globala filmhistorien. Men endast någon procent av den globala filmhistorien finns tillgänglig att visa digitalt på biograf. Urvalet räcker helt enkelt inte för att visa filmer i samma omfattning som tidigare.

– Varför kan analog film visas i större omfattning i Stockholm?
Antalet analoga visningar minskar även i Filmhuset men i och med att filmarkivets personal och stora delar av Filminstitutets samlingar finns i Filmhuset, där visningarna också äger rum, råder andra förutsättningar för att visa analog film i Stockholm. Den internationella filmarkivsfederationens (FIAF) regelverk är dessutom sådant att Filminstitutets egna biografer premieras vid inlån från andra arkiv. Många arkiv är restriktiva vad gäller visningar av analoga kopior på andra platser än i Filmhuset, vilket också har lett till att Cinematekets visningar i Stockholm nu enbart äger rum i Filmhuset.

– Kommer Cinemateket tvingas att bli helt digitalt på alla platser i landet?
Än så länge har vi möjlighet att visa analog film i Filmhuset i Stockholm och i enstaka fall även i Göteborg och Malmö. Antalet analoga filmkopior som Cinemateket visar i Göteborg och Malmö är också avsevärt större än vad som visas på andra biografer i landet.

Skriv ut