Cinemateket
två män och moln
Happy Together, Wong Kar-wai (1997)

Cinemateket våren 2023: Lycka

Komedin, feelgoodfilmen, den utopiska berättelsen – det lyckliga slutet. Filmen skildrar och skapar lycka och hoppfullhet, men även dess motsatser. Våren 2023 undersöker Cinemateket den sjunde himlens roll i den sjunde konstarten.

Byt sida

Temat för vårens program är Lycka. Det kan betraktas som en provokation sett till den tid vi lever i att viga en stor del av detta program åt detta begrepp och dess relation till filmhistorien. Vår avsikt är inte att provocera, men nog hoppas vi att programmet ska väcka både tankar och känslor. Från historien vet vi att det är nödvändigt att prata om jämställdhet där ojämställdhet råder, att det är viktigt att prata om rättvisa där orättvisa råder. Och vi tror att det är viktigt att prata om lycka trots all den olycka som finns i världen.

Har begreppet lycka något arkaiskt över sig? Pratar vi i dag hellre om välbefinnande eller balans för att beskriva våra känslor? Är vi i dag hellre lyckade än lyckliga? Stämmer det, och är dessa begreppsliga förskjutningar ett symptom på något? Vad händer med våra känslor när de omvandlas till handelsvaror i vad William Davies, professor i politisk ekonomi, kallar för en lyckoindustri? Och har detta något att göra med att nästan var tionde svensk behandlas med antidepressiva medel?

Filosofen Henri Lefebvre noterade att ”lyckans ansikte försvann från konsten och litteraturen då den började reproduceras på ändlösa väggar och affischtavlor, och erbjöd varje förbipasserande att känna igen sig i dess universella bild”. Kanske kan detta program bekräfta Lefebvres tanke, för till skillnad från Frank Borzages naivistiska lyckoskildringar gjorda under förra seklets första årtioenden tycks den senare filmen alltmer benägen att ifrågasätta lyckan och dess premisser. Lyckan återfinns visserligen i Agnès Vardas, i Otar Iosselianis, och i Hasse & Tages filmer, men dess uttryck är inte lika stabila som tidigare och de omges av en alltmer komplex verklighet med personliga tragedier, accelererande framstegsoptimism, koloniala arv och havererade politiska projekt.

Med detta program vill vi bjuda in till en undersökning av denna flyktiga och fragila lycka, av hur begreppets betydelser och skildringar har förändrats över tid samt dess samhälleliga bäring i dag. 

Stefan Ramstedt, curator

Skriv ut