Cinemateket
Par på väg mot berg
Moderna tider, Charlie Chaplin (1936)

Från den sjunde himlen till den sjunde kontinenten – Lyckan och den sjunde konstarten

Vintern 1991 fick den franska filmkritikern Serge Daney en förfrågan om att sätta samman ett filmprogram i Marseille. Han presenterade ett program bestående av sju filmer som inordnades under sju olika rubriker. Lyckan var en av rubrikerna, och Daney konstaterade att den rubriken var svårast. “För lyckan är sårbar, den består inte, den är inte ens ‘munter’”, skrev Daney, med en referens till slutrepliken i Max Ophüls "Kärlekens fröjder" (1952).

Lyckan har sannerligen utgjort ett komplicerat ämne för filmskapare. När Maxim Gorkij gick på bio för första gången i sitt liv ‒ året var 1896 och filmkonsten var en helt ny företeelse – så förfasades han av det han såg: “Framför dig strömmar livet, ett liv berövat på ord och flått på färgernas levande spektrum ‒ det gråa, ljudlösa, bleka och dystra livet.”[1] Det skulle dock inte dröja länge förrän filmkonsten och världen den gestaltade beskrevs som alltför lättsam och glättig. I Ludwig Bergers musikalkomedi Dag ut och natt in (1932), en film som utspelar sig i Berlin under Weimarrepublikens inflationsår och skildrar två arbetare som av ekonomiska skäl väljer att dela rum med varandra, hörs Willy Fritsch och Käthe von Nagy sjunga följande textrader:

Wenn ich sonntags in mein Kino geh’
Und im Film die feinen Leute seh'
Denk' ich immer wieder: Könnt' ich mal
Ach, könnt' ich mal genauso glücklich sein

I en ordagrann översättning:

När jag går på bio på söndagar
Och ser de vackra människorna i filmen
Då tänker jag hela tiden: om jag kunde
Ack om jag kunde vara lika lycklig

Dag ut och natt in innefattar sekvenser där rollfigurerna besöker en biograf där en minst sagt pompös melodram visas, sekvenser som liksom sången gestaltar skillnaden mellan verklighetens gråa knaperhet och filmfiktionens färgrika flärd. Denna bild är vanligt förekommande i filmhistorien. I Roy del Ruths Storstadens marodörer (1932) ser vi James Cagneys taxichaufför och Loretta Youngs servitris sitta i biografen där de ser Side Show (1931), av samma regissör. I Stuart Heislers Blue Skies (1946) tittar Joan Caufield och Fred Astaire på Rudolph Valentino-filmen Monsieur Beaucaire (1924). I Terence Davies Fjärran röster, stilla liv (1988) gråts det floder åt Henry Kings melodram Skimrande dagar (1955), och i Woody Allens Kairos röda ros (1985) flyr Mia Farrow vardagens tristess och finner det romantiska äventyret i biografens mörker.

Denna idé om verklighetsflykten till biografen och dess löften om skönhet och lyckliga slut må vara schablonartad, men den har inte uppstått ur tomma intet. Metro-Goldwyn-Mayers producent Irving Thalberg var exempelvis emot olyckliga slut.

Frank Borzage arbetade för MGM under en kort period vid mitten av 1920-talet, med Thalberg som överordnad. Han hann dock bara regissera två filmer innan han, samtidigt som Erich von Stroheim, Josef von Sternberg, William A. Wellman och Frank Capra, slutade på bolaget. Det var säkerligen med en viss lättnad som dessa stjärnregissörer lämnade MGM, men för Borzage rörde det sig inte om några dispyter vad gäller olyckliga slut ‒ för inom några år skulle han göra några av sina största filmer för Fox: romantiska filmer som I sjunde himlen (1927), Gatans ängel (1928) och Solstrålen (1929), som alla skildrar fattigdom och utsatthet men där kärleken till slut övervinner allt.

Den sjunde himmel som Borzage skildrar skiljer sig markant från Den sjunde kontinenten som Michael Haneke berättar om i sin film från 1989. Filmen, om en familj som bestämmer sig för att begå kollektivt självmord, utgör ‒ tillsammans med bland andra Robert Bressons Mouchette – den våldtagna (1967) – en av filmhistoriens mest markanta skildringar av total olycka. Även om Borzages naivistiska lyckoskildringar tycks vara omöjliga att återskapa i dag, liksom den lycka som radierar kring Gene Kelly i En amerikan i Paris (1951) eller Doris Day och Rock Hudson i Jag hatar dig, älskling (1959), så syftar varken rubriken eller detta program till att utstaka en teleologisk historieskrivning över lyckans närvaro i filmkonsten (enligt Aristoteles var för övrigt teleologins mål ett tillstånd av eudaimonia, ”välbefinnande” eller ”lycka”). Snarare syftar programmet till att vissa på det spann från eufori till total misär som återfinns inom filmen.

En av filmhistoriens mest ikoniska och ambivalenta lyckobilder återfinns i D. W. Griffiths Broken Blossoms (1919). I filmen ser vi Lillian Gish i rollen som Lucy, en misshandlad dotter till en alkoholiserad boxare, och Richard Barthelmess i en problematisk yellow face-roll som Cheng Huan, en kinesisk man som kommit till London för att sprida Buddhas budskap men som möts av stadens hårda verklighet. I en scen tvingar Lucys fader sin dotter att le, och då hon ‒ som mellantexten förklarar ‒ aldrig tidigare haft tillfälle att le, för hon med hjälp av sin hand upp sina mungipor i vad som måste anses vara ett av filmhistoriens mest tragiska leenden.

En annan av filmhistoriens mest ikoniska lyckobilder är slutbilden i Charlie Chaplins Moderna tider (1936), en “berättelse om industri, om individuell företagsamhet ‒ mänsklighetens korståg i jakten på lyckan”, som det står i filmens förtexter. Chaplins lilla luffare är här en fabriksarbetare, som i filmens slutsekvens vänder ryggen till civilisationen ‒ en gest som kan tolkas som antingen kapitulation eller motstånd. Oavsett tolkning så visar Chaplin hur djupt sammankopplad den individuella lyckan är med den kollektiva ‒ och därigenom hur politisk frågan kring lycka är.

Moderna tider är en kommentar på 1930-talets depression. Sigurd Walléns och Ivar Johanssons Lyckans gullgossar (1932) är en annan, och ställd mot exempelvis Bror Büglers Edvard Persson-film Livet på landet (1943) uppenbaras lyckans ideologiska dimensioner. I Lyckans gullgossar ses två småföretagare, en barberare och en specerihandlare, spelade av Sigurd Wallén och Erik Berglund, plötsligt bli rika på börsen. De byter namn och lever det goda livet, till dess att börskrisen tar ifrån dem deras nyvunna lycka och rikedom. Men filmen slutar ändå lyckligt, då rollfigurerna återfinner deras hästsko samtidigt som de står fast vid deras mantra som återges i filmens schlagermelodi: “Det ordnar sig alltid, om man tar’t som det kommer …” Den kapitulation över sakernas tillstånd som återges i Walléns och Johanssons film är väsensskild från den som framförs i Livet på landet. I filmen axlar Edvard Persson rollen som en karaktärstrogen civilisationskritiker som ondgör sig över framsteg, oavsett vilka, och propagerar att lyckan snarare återfinns i traditionerna och i den skånska jorden.

Civilisationskritik förekommer i en mindre reaktionär form i Jean Renoirs Frukost i det gröna (1959), en antirationalistisk film där en biologs idéer om att ersätta sex med artificiell insemination sätts på prov under en lustfylld picknick i det gröna. Liksom den av Steven Spielberg regisserade och av Stanley Kubrick initierade A.I. Artificiell Intelligens (2001), som utspelar sig i en värld där klimatkatastrofen reducerat jordens beboeliga yta och dess befolkning delvis ersatts av robotar, är Renoirs film av dystopisk art. Dessa filmer kan med fördel ställas mot exempelvis Jean-Louis Comollis La Cecilia (1975) eller Danièle Huillet och Jean-Marie Straubs Der Tod des Empedokles, två utopiska filmer som tar utgångspunkt i en anarkistisk sekelskifteskoloni respektive Friedrich Hölderlins tolkning av den grekiska filosofen Empedokles idéer och gärningar.

Från den sjunde himlen till den sjunde kontinenten, från utopin till dystopin, via skildringar av livets gilla gång och dess små med- och motgångar, som hos Otar Iosseliani. “Flyktig är lyckan” skrev Gustaf Fröding, vilket inte minst gäller dess kinematografiska skildringar.[2] “Det är inte alltför tydligt exakt vad begreppet lycka faktiskt betyder, och än mindre vilka värderingar det kan dölja”, skrev Simone de Beauvoir i Det andra könet.[3] Kanske kan filmens historia uppenbara några av dessa dolda värderingar som döljer sig bakom begreppet lycka, oavsett om det handlar om den kollektiva lyckan, som i Kidlat Tahimiks lekfulla filmer om det postkoloniala subjektets frihetskamp eller i Agnès Vardas explicit feministiska filmer som Sjunger, sjunger ej (1977), eller om de snarare kretsar kring berättelser om personlig lycka, som i Vardas Min lycka (1965). Och kanske kan filmhistorien ge oss perspektiv över vad lyckan gör, snarare än vad den är ‒ en viktig fråga som ställs av kulturteoretikern Sara Ahmed i hennes The Promise of Happiness, en bok skriven som ett svar på en tilltagande besatthet av lyckan som har resulterat i nya akademiska forskningsämnen, nya sätt att mäta lycka samt en uppsjö av självhjälpslitteratur.[4]

“Am I blue?” sjunger Lauren Bacall i Howard Hawks Hemingway-filmatisering Att ha och inte ha (1944). “Ingen kan vara olyckligare än mig” sjunger Anna Karina i Jean-Luc Godards En kvinna är en kvinna (1961). Kanske är de båda deppiga och olyckliga, men enligt filosofen Theodor W. Adorno är det svårt att veta: “Med lyckan förhåller det sig inte annorlunda än med sanningen: man äger den inte, man kan bara vistas i den. [...] För att kunna varsebli lyckan vore [man] tvungen att flytta sig ur den.”[5] Kanske kan filmkonsten utgöra en sådan perspektivförskjutning och låta oss betrakta lyckan, eller dess frånvaro, utifrån? Kanske finns det i grunden något utopiskt i den cinefila jakten på lycka, en lycka som inte nödvändigtvis är den förrädiska eskapismens? I en sammanställning såsom denna, med Borzages sjunde himmel och Hanekes sjunde kontinent som motpoler, samt hela gråskalan dem emellan, kan filmen ‒ även om Adorno var tveksam ‒ innefatta det löfte om lycka som han tillskrev konsten.

Stefan Ramstedt, curator

[1] Maxim Gorkij, ”Last Night I Was in the Kingdom of Shadows”, i Jay Leyda (red.), Kino: A History of the Russian and Soviet Film (1960).
[2] Gustaf Fröding, “I solnedgången”, i Gitarr och dragharmonika (1891).
[3] Simone de Beauvoir, Det andra könet (1986).
[4] Sara Ahmed, The Promise of Happiness (2010).
[5] Theodor W. Adorno, Minima Moralia: Reflexioner ur det stympade livet (1986).

Skriv ut