Cinemateket
En bild ur Spegelns salong
Salong Camera på Biograf Spegeln

Om Cinemateket

Cinematekets uppgift är att tillgängliggöra och levandegöra filmhistorien, att bidra till ett ökat intresse för filmhistorien och för filmen som konstform.

Byt sida

Vi erbjuder vägledning till filmens historia och gör den samtidigt mer inkluderande genom att visa allt från stora klassiker till smalare filmer. För att öka förståelsen för filmen och dess historia, och för att bidra till att den skrivs om, placeras de filmer vi visar i ett filmhistoriskt eller samhälleligt sammanhang.

Filmhistorien är mer än bara själva filmerna, det är också den kultur och teknik som omgett och format filmen sedan dess födelse: biografen som visningsplats, den analoga filmen som bärare, de människor som skapat och visat filmerna, filmernas mottagande hos publik och kritiker. Vi visar film på biograf, i första hand på dess originalformat, i bästa möjliga skick och med musikackompanjemang till stumfilm.

Cinemateket är en del av Svenska Filminstitutet. Filminstitutet är medlem i Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF), en internationell sammanslutning av filmarkiv och cinematek som tillsammans arbetar för att bevara och tillgängliggöra filmarvet. Läs mer på fiafnet.org.

Cinemateket finns i Filmhuset i Stockholm, på Bio Capitol i Göteborg och på Biografen Spegeln i Malmö. Vid varje visning får du ett programblad med utförliga produktionsuppgifter och läsvärda citat ur intervjuer, artiklar och böcker om den aktuella filmen.

Programmet ska innehålla något för alla filmentusiaster, både de som har sett det mesta och dem som just upptäckt den rika filmhistorien.

Antal visningar:
400 per år i Stockholm, med upp till 13 visningar i veckan.
60 per år i Göteborg, med 2 visningar i veckan.
30 per år i Malmö, med 1 visning i veckan.

En internationell angelägenhet

Svenska Filminstitutet är medlem i FIAF, Fédération Internationale des Archives du Film. FIAF är en internationell sammanslutning av filmarkiv och cinematek som tillsammans arbetar med att bevara och tillgängliggöra världsfilmarvet. När FIAF bildades 1938 var det med fyra institutioner som medlemmar, idag finns det mer än 150 medlemmar från 77 olika länder. Genom FIAF har Cinemateket oumbärlig tillgång till världens viktigaste filmsamlingar – och även utländska Cinematek kan ta del av vårt eget digra filmarkiv!

Cinemateket program

Historik

Svenska Filminstitutet bildades 1963 och Cinemateket, eller Filmklubben som den då kallades, bildades året efter. Den allra första filmen som visades var Cirkus av Charles Chaplin, önskad av Ingmar Bergman.

Allt började 1933, då Svenska Filmsamfundet bildades. Arvet från stumfilmstiden skulle räddas, och den svenska filmen måste bli bättre.

Man ordnade debatter och seminarier, delade ut stipendier och priser, och la grunden till det som i dag är Filmarkivet: ett bibliotek och ett arkiv för manus, stillbilder, pressklipp och filmkopior. 1940 bytte samfundet namn till Filmhistoriska samlingarna.

1963 bildades Svenska Filminstitutet, resultatet av Harry Scheins idé att biografägarna skulle slippa nöjesskatten mot att 10 procent av biljettintäkterna gick till produktionen av svensk film (filmavtalet).

Filmhistoriska samlingarna donerades till Filminstitutet. I september 1964 började Filminstitutet Filmklubb, som i dag är Cinemateket, visa film i Z-salen i ABF-huset på Sveavägen, ovanpå jazzklubben Gyllene Cirkeln. Man hade också visningar på Moderna Museet.

Filmhuset invigdes 1970. För att bevara samlingarna, byggde man under huset ett av de första klimatkontrollerade kylrummen för förvaring av film.

Till öppningsprogrammet i september 1964 hade fem svenska regissörer fått välja tre filmer var. I presentationen skriver Filmarkivets dåvarande chef Nils-Hugo Geber:

”I sin helhet fixerar programmet de divergerande riktlinjer efter vilka filmklubben kommer att bedriva sin visningsverksamhet i framtiden. Som ett första exempel på samarbete mellan filmklubben och filmens konstnärer är öppningsprogrammet löftesrikt. Var och en som känner behov av att följa den vita dukens öga mot världen och se dess visioner är välkomna till Filminstitutets filmklubb.”

Den allra första filmen som visades på Filmklubben var Charlie Chaplins Cirkus, tisdag 15 september 1964. Bland övriga filmer fanns bl.a. C i uppförande av Jean Vigo, Erotikon av Mauritz Stiller och Blodets tron av Akira Kurosawa.

I Göteborg startade Cinemateket hösten 1967. En gång i veckan visades det film i en av hörsalarna på Stadsbiblioteket och först ut, 20 september, var Norrtullsligan av Göteborgsregissören Per Lindberg. Första programmet fokuserade bl.a. på italiensk neorealism, Disney, bulgarisk film och politik.

Det dröjde ända till 1988 innan Malmö fick ta del av Cinemateket. 31 oktober visades Elia Kazans Linje Lusta på Spegeln och där har Cinemateket huserat sedan dess. Samma höst visades en rad andra Marlon Brando-filmer, men även Jean Renoir, Michelangelo Antonioni och Victor Sjöström.

Spegeln bio

Spegeln 

I Malmö visar vi film på tisdagar och lördagar på Spegeln, Stortorget 29. Salongen har 167 platser. Kassan på Spegeln öppnar en timme för dagens första visning. Inget förköp och inget insläpp efter filmens början!
Telefon: 040-12 59 78.  Webb: biografspegeln.se

Skriv ut