Cinemateket
En bild ur Spegelns salong
Salong Camera på Biograf Spegeln

Frågor och svar om Cinemateket

Här besvaras vanliga frågor angående Cinematekets verksamhet, biljettinköp, åldersgränser och visningar. Vid övriga frågor kontakta gärna vår redaktion. För närmare kontaktuppgifter, se nedan.

Vad är Cinemateket?
Svenska Filminstitutet, och i förlängningen Cinemateket, har från regeringen uppdraget att för allmänheten göra filmhistorien levande genom visningar på biograf, framför allt filmer som inte är tillgängliga på den ordinarie biografrepertoaren.

Vad betyder ordet Cinemateket?
Cinematek är en sammansättning av orden biograf och bibliotek. Det är en verksamhet som har till uppgift att visa äldre arkivfilm som inte finns att se någon annanstans.

Vart köper man biljetter?
Biljetter går att köpa i Biograf Spegelns biljettkassa som öppnar en timme före dagens första föreställning. Det går även att ringa Spegeln på telefonnummer 040-12 59 78. För mer information om priser och förmånskort, se Biljetter och Förmånskort.

Vad gäller vid olika åldersgränser?
Olika åldersgränser gäller för olika filmer. I programmet framgår åldersgränsen för respektive film. På filmerna med 15-årsgräns får man vara 11 år, på filmerna med 11-årsgräns får man vara 7 år och på filmerna med 7-årsgräns får man vara under 7 år om man är i sällskap med en vuxen. 

Varför saknas svenska undertexter på en del visningar?
I första hand visar vi filmer som deponerats till Svenska Filminstitutets filmarkiv av filmernas svenska distributörer, efter att filmerna slutat visas på biograf. Då har filmerna svensk text. Många filmer finns dock inte i vårt arkiv eller är i för dåligt skick för att visa och då lånar vi filmkopior av utländska arkiv, vilket innebär att de saknar svenska undertexter. Att låta översätta och texta en film för en enstaka visning är tyvärr alltför kostsamt. Om det inte går att få tag i en svensktextad kopia visar vi filmer med engelska undertexter, engelsk dialog utan undertexter, eller i vissa fall med undertexter på norska eller danska.

Varför visas ibland slitna filmkopior?
I så stor utsträckning som möjligt visar Cinemateket analoga kopior av filmerna, detta för att visa dem så nära originalskick som möjligt. Givetvis visas alltid den bästa möjliga kopian, även om de ibland är rätt slitna, och innan varje visning görs en bedömning om dess skick är hållbart eller inte.

Vem bestämmer vilka filmer som visas?
Det gör i första hand Cinematekets redaktion. Emellanåt samarbetar vi med externa aktörer och curators.

Kan man få tag i gamla program?
I nuläget går det att se den allra senaste tidningen på vår hemsida i pdf-format. Ambitionen är att fler äldre programtidningar kontinuerligt läggs upp. Dessa finns att se under fliken Tidningar. De kan även beställas från arkivet för beskådan i Filminstitutets bibliotek.

Hur gör jag för att meddela Cinemateket att jag har ny adress?
Mejla till Cinemateket på cinemateket@filminstitutet.se eller ring 08-665 11 00.

Finns filmen på dvd eller vod?
Filminstitutet säljer inte dvd eller Blueray-filmer. Vi kan endast hänvisa till den vanliga köp- och säljmarknaden, eller webbtjänster som vodeville.se för att se om filmer finns tillgängliga att streama.

Skriv ut