Cinemateket
Raymonde Carasco

Raymonde Carasco

Originaltitel:

Regi: Raymonde Carasco

Det går inte längre att köpa biljetter till denna föreställning

Experimentell etnografi Filmskaparna Raymonde Carasco (Italien, 1933–2009), Elke Marhöfer (Kuba/Tyskland, 1967–), Chick Strand (USA, 1931–2009) och Mark LaPore (USA, 1952–2005) arbetar primärt – utifrån olika praktiker – med etnografiska och antropologiska studier, fält och arkivarbeten. I fyra program med etnografiska filmer (om det finns sådana) står upptäckandet och avtäckandet av platser, människor och möten med sociala, politiska och tvärkulturella olikheter i fokus.
Kamerapositioneringen, bildrummets utformning, det profilmiska (allt som finns fram- för och registreras av kameran), saker utanför bild, ljudspåret och politiska och kulturella diskrepanser är avgörande problematiker för dessa filmares ställningstaganden i val av representation. Uppgörelsen med historien och att frigöra den binära oppositionen jag och du och vi och dem som något främmande, är också vitala förhållningsätt vid filmernas framställning.
I denna serie möter betraktaren bland annat en barfotad Gradiva, Tarahumaraindianer i Mexiko (Carasco), ekosystem och urbana trädgårdsodlingar som hotas av det moderna samhällets framväxt (Marhöfer), en sudansk städande kvinna på en restaurang i Chinatown i New York, människor i Sri Lanka (LaPore), fem kvinnors berättelser om nazistförföljelser, sexuella fantasier, incest och drogmissbruk och kolonialism i Venezuela skildrat utifrån en äldre kvinnlig Waraoindian, en nunna och filmskaparen själv (Strand).

Text: Daniel A. Swarthnas, experimentfilmare och curator

Gradiva Esquisse 1. 1978, Frankrike, 16 mm (CDT), 25 min, utan dialog. Tutuguri: Tarahumaras 79. 1980, Mexiko, 16 mm (CDT), 23 min, franska, utan text. Los Pascoleros: Tarahumara 85. 1996, Mexiko, 16 mm (CDT), 27 min, franska, utan text

Skriv ut