Cinemateket
Samer i svensk film

Samer i svensk film

Originaltitel: Samer i svensk film

Regi: Prins Wilhelm, Arne Sucksdorff, Stig Wesslén, Liselotte Wajstedt, Elle-Máijá Tailfeathers

Det går inte längre att köpa biljetter till denna föreställning

Samers plats i den svenska filmhistorien är i bakgrunden, som fond till svenska naturskildringar. Bilden har varit exotiserande även när uppsåtet varit ärligt. När samer började göra film ändrades denna bild och man kunde ge ett inifrånperspektiv på sina liv och sin historia. I samarbete med Tempo dokumentärfestival visar vi en rad filmer som visar hur samer skildrats genom tiderna. I prins Wilhelms etnografiska reseskildring Lappmark (1936) beskrivs samers liv i lyriska ordalag. Arne Sucksdorff skildrar samernas flytt tillbaka till skogslandet om hösten i Sarvtid (1942). I den digitalt restaurerade Från vinterviste till sommarfjäll (1949) dokumenterar Stig Wesslén Jokkmokksamernas liv.I Ovanlandet (1985) berättar samiska kvinnor om sina liv. I Liselotte Wajstedts Rockabilly (2006) skildras regissörens första möte med renar och de känslor mötet väckte i henne.Wajstedt har också gjort musikvideon Ruotnas Várri (2018) som är en del av hennes stora projekt om Kirunaflytten. I Bihttoš (2014) porträtterar Elle-Máijá Tailfeathers sina föräldrars blandäktenskap. Efter visningen samtalar Malin Nygren, projektledare för Filminstitutets arbete med nationella minoriteter, med bland andra filmaren Anna Linder och Kjell-Åke Aronsson, före detta museichef för Ájtte, om hur skildringar av samer förändrats och om det spelar roll vem som står bakom kameran. Samtalet pågår i 30 minuter. Text: Danial Brännström. Tempo dokumentärfestival äger rum 4–10 mars.Våra förmånskort gäller som årskort. tempofestival.se

Läs mer om ”Samer i svensk film” i Svensk Filmdatabas

Skriv ut