Cinemateket
Reassemblage

Reassemblage

Originaltitel: Reassemblage

Regi: Trinh T. Minh-ha

Det går inte längre att köpa biljetter till denna föreställning

”Jag ämnar inte tala om, utan i närheten av”, säger Trinh T. Minh-ha i inledningen till denna film inspelad i Senegal. Genom korta, fragmentariska, ofta upp- brutna tagningar som fokuserar på gester, miljöer och vardagshändelser och ackompanjeras av musik, fältinspelningar och filmskaparens egen berättarröst, problematiseras den etnografiska blicken. Efter filmen samtalar Trinh T. Minh-ha med Malin Wahlberg, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet. Samtalet är på engelska och pågår i 45 minuter.

Filmfakta

Originaltitel: Reassemblage
Regi: Trinh T. Minh-ha
År: 1982
Land: USA
Format: DCP (digitaliserad)
Längd: 40 min
Dialogspråk: Engelska
Text: Utan text
Åldersgräns: Tillåten från 15 år

Reassemblage ingår i temat

Trinh T. Minh-ha

”Sanning och betydelse: de två kommer troligtvis att likställas med varandra. Men, det som framställs som sanning är ofta inte något mer än en betydelse. Och det som kvarstår mellan någots mening och dess sanning är mellanrummet, ett brott utan vilket betydelsen skulle bli fixerad och sanningen för-stelnad. Detta är kanske anledningen till att det är så svårt att prata om det, mellanrummet. Om filmen. Om.”

Detta ”mellanrum” är ett återkommande tema inom Trinh T. Minh-has konstnärskap. Med en bakgrund inom musik och etnografi har hon genom sina filmer, installationer, essäer och böcker bearbetat mellanrum mellan kulturer, världsdelar, språk, konstformer, medietekniker, historier och filosofier. Genom ett rigoröst montagearbete med ljud och bild öppnar Trinh upp för oförutsedda insikter och förskjutningar i betydelse – hon ifrågasätter bilder genom bilderna själva.

Från de första, självreflexiva etnografiska filmerna inspelade i Västafrika, via de mer essäistiska undersökningarna av länder i förändring, till de visuellt lekfulla fiktionerna i hennes sena produktion, har Trinh utforskat och experimenterat med filmens (och videons) uttrycksmedel. Trinh T. Minh-has verk har visuellt väldigt skiftande karaktär, men filmerna präglas alla av samma teoretiska stringens och politiska sprängkraft.

25 november kommer Trinh T. Minh-ha till Filmhuset. Besöket och retrospektiven är ett samarbete med filmfestivalen Crosscuts, som äger rum på Bio Rio 22–24 november. Där visas bland annat Trinhs senaste film, Forgetting Vietnam. Läs mer på crosscuts.se.

Text: Stefan Ramstedt

Lästips: Trinh T. Minh-ha, ”Documentary Is/Not a Name” i October vol. 52 (vår, 1990); ”Det totaliserande sökandet efter mening”, övers. Göran Dahlberg & Elin Talje, i Glänta nr. 2 (2000); Någon annanstans, här inne, övers Göran Dahlberg & Elin Talje (Glänta produktion, 2012).
Läs mer om temat

Skriv ut