Cinemateket
Minnen från filmens första år

Minnen från filmens första år

Originaltitel: Histoire d’un crime / The Old Chorister / Fireside Reminiscences / From the Submerged / Eviga vittnen eller Hafsklippornas hemlighet

Regi: James Williamson / Edwin S. Porter, J. Searle Dawleys / Theodore Wharton / Léonce Perret

Det går inte längre att köpa biljetter till denna föreställning

Under filmens första år, innan det fanns narrativa och tekniska konventioner att luta sig mot, var det inte självklart hur tidigare händelser eller minnen skulle återges. I detta program presenteras verk som genom olika visuella metoder skildrar minnen i form av subjektiva återblickar.

Ferdinand Zeccas Histoire d’un crime är en av de tidigaste bevarade filmerna som innefattar en tillbakablick. Över en man dömd till döden träder en bild fram som förklarar varför han begått brottet. Specialeffekten åstadkoms genom att bygga en scen bakom scenen, där sekvenserna i tillbakablicken framfördes, alltmedan huvudrollsinnehavaren låg på bädden i cellen som utgjorde scenens främre skikt.

Filmhistorikern Maureen Turim skriver om tillbakablickar i den tidiga filmen:

”[The] earliest flashbacks in film used this image-within-the-image technique rather than an edited cut to the past. This doubling of images could be achieved by a kind of double stage scenography which located the scene from the past in the background of the profilmic scene, by using slides or filmic rear projections, or by double exposing the image using mattes. These techniques were all common by 1902–03 […].” (1)

Just dessa tekniker används i filmerna i detta program. I James Williamsons The Old Chorister och Theodore Whartons From the Submerged framträder minnesbilder genom dubbelexponering, medan de i Edwin S. Porters och J. Searle Dawleys Fireside Reminiscences gestaltas med en bakprojicerad bild i en eldstad, framför vilken en man drar sig till minnes hustrun han förvisat från hemmet. Den sista filmen i programmet är av en annan art än ovanstående verk. Léonce Perrets Eviga vittnen eller Hafsklippornas hemlighet är snarare ett slags metafilm där film används som ett botemedel mot amnesi.

Dessa fem filmer visar att minnet har varit ett ämne som filmskapare har bearbetat – på ett visuellt såväl som ett narrativt plan – ända sedan filmens första år.

(1) Maureen Turim, Flashbacks in Film: Memory and History (1989).

Visningen inleds av Stefan Ramstedt, curator på Cinemateket, och ackompanjeras på piano av Edward von Past.

Skriv ut