Cinemateket
Matrix

Matrix

Originaltitel: The Matrix

Regi: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Det går inte längre att köpa biljetter till denna föreställning

Bibeln och Baudrillard blandas med cyberpunk, Hongkong-action och anime i inflytelserik popkulturcocktail där Keanu Reeves Messiasförklarade hacker får välja mellan det röda och blå pillret. Med hjälp av mänskliga motståndskämpar, kodning och inre styrka måste han överskrida sina kroppsliga begränsningar för att besegra förslavande robotar.

Med avstamp i cyberpunkens subversiva hackerkultur och en storföretagskritisk konspirationsspänning berättas det om hur kontorsråttan Thomas Anderson, mer känd under sitt hackeralias Neo, vaknar upp ur sin virtuella slummer. I den verkliga verkligheten kärar han ner sig i den slagkraftiga hjältinnan Trinity, medan Morpheus – ledaren för den mänskliga motståndsrörelsen mot förslavande robotar – drivs av övertygelsen om att Neo är ”den utvalde”.

Matrix är ett popkulturellt kaninhål där genrer, influenser och referenser – från Bibeln till Baudrillard, Alice i Underlandet (1865) till Ghost in the Shell (1995) – blandas med hisnande teknisk skicklighet. Med frigörande programmering lär sig Neo överskrida lagarna inom den simulerade verkligheten och snart även utföra mirakel med ren viljestyrka. Däribland att väja för kulor i så kallad ”bullet-time”, en ultraslowmotion-effekt som i folkmun blev känd som ”Matrix-effekten”.

Trots att robotarna vänder ettor och nollor till deras fördel mynnar filmen inte ut i något teknikfientligt budskap. I essän ”Slaget om verkligheten” (Dagens Nyheter, 6 oktober 2000) beskriver litteraturvetaren Svante Lovén filmen som en ”hackarromantisk uppmaning till individen att gå djupare in i informationstekniken, erövra den för sina egna syften och med dess hjälp nå självförverkligande och autonomi”.

Till självförverkligandet hör de många queera läsningar som gjorts av Matrix. Dessa fick än mer vatten på sin kvarn när filmens regi- och manusduo, syskonparet Lana och Lilly Wachowski, kom ut som trans. I Youtube-videon ”Why The Matrix Is a Trans Story According to Lilly Wachowski” (4 augusti 2020) menar Lilly Wachowski att transtematiken var avsiktlig, men att ”företagsvärlden inte var redo för den”.

Matrix-grejen handlade helt om begäret efter förvandling, men från ett garderobsperspektiv”, berättar hon. När de skrev filmen existerade de i ett rum där orden inte fanns, där de särskilt drogs till fantastik av olika slag. ”Det handlade om att skapa världar.”

Text: Sebastian Lindvall

Regi: Lana Wachowski, Lilly Wachowski, medverkande: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, 1999, USA, Australien, 2 tim 16 min, engelska, svensk text, 35 mm, bildformat: 2.35:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial från Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Visningen inleds av Xenia Klein, konstnär.

Läs mer om ”Matrix” i Svensk Filmdatabas

Matrix ingår i temat

Kropp: Antiteser

Queerfilmsprogram i samarbete med Trans and non-binary film network

Antiteser är ett filmprogram i fyra delar. Respektive film kommer utifrån olika teman att skapa bryggor mellan det filmhistoriska och samtiden, i syfte att belysa queerfilmshistoriens aktuella relevans.

Genomgående för de filmer som ingår i detta program är att de alla lyfter vikten av queera strategier och uttryckssätt. Detta tar sig uttryck både narrativt och metakonceptuellt. Filmerna har också haft queera framgångssagor över tid och kommit att omvärderas av både åskådare och uttolkare. De är alla bärande för den queera filmhistorien – från art house till genre-bending.

Programmet utgör en konstnärlig, upplysande liksom nöjesrik plattform för den queera rörliga bilden. ”Antiteser”, som ett av de första offentliga programmen för Trans and non-binary film network, ämnar att introducera verksamheten för att visa på dess nödvändighet. Klimatet inom filmindustrin är hårt och det finns en avsaknad av plattformar med fokus på queer- och transidentiteter som tillsammans arbetar för bättre förutsättningar. Förhoppningen är att med avseende på det filmhistoriska och det queera visa g(l)ömd film och genom det samla grupper med skilda erfarenheter.

Kuraterat av Xenia Klein och L. Park Apelgren.

Om TNFN:
TNFN (Trans and non-binary film network) är ett internationellt nätverk för trans* och icke-binära som är verksamma inom film, tv och rörlig media, såväl bakom som framför eventuell kamera. TNFN strävar efter att stärka arbetsvillkoren och -situationen för trans* och icke-binära inom dessa fält. TNFN jobbar för strukturell förändring genom bland annat seminarier, mentorsprogram, vidareutbildning samt direkt och indirekt påverkansarbete.
Läs mer om temat

Skriv ut