Cinemateket
Chocolate Babies

Chocolate Babies

Originaltitel: Chocolate Babies

Regi: Stephen Winter

Det går inte längre att köpa biljetter till denna föreställning

Rå, rapp och färgstark politisk satir där en brokig grupp hiv-positiva i New York gör uppror mot en passiv regering och konservativa politiker. Stephen Winters debutfilm skildrar ett starkt kollektiv som vägrar dra likhetstecken mellan sjukdom och svaghet.

Nästan 38 miljoner människor världen över lever med hiv, enligt Världshälsoorganisationen. Inom queera kretsar har man kollektivt börjat formulera minnen från 1980-talets hiv- och aidsepidemi för att söka nya lärdomar och erfarenheter i ljuset av samtiden.

I den populära serien Pose (2018–2021) skildras exempelvis en grupp trans- och queerpersoner från New Yorks ballroomscen som hittar vägar till både motstånd och närhet när viruset blir en alltmer påtaglig del av vardagen.

Stephen Winters sparsmakade Chocolate Babies är ett vittnesmål från sin tid, en film vars form angränsar till politisk satir. Den är hyllande, stärkande och drabbande, men också ironiserande och gjord med glimten i ögat.

I centrum står ett gäng hiv-positiva i New York som sluter upp för att gemensamt ta kampen mot regeringens aviga inställning till viruset och sjukdomen. Med bitvis komiska resultat siktar de in sig på konservativa och homofoba politiker.

Filmens mottagande var blandat och distributionen smal, men den gjorde åtminstone ett starkt intryck – däribland på Varietys Emanuel Levy.

”As most AIDS stories have been serious dramas by and about white gay males, it’s refreshing to see a political satire that not only revolves around men of color, but also refuses to label them as victims. Indeed, in its good moments, Chocolate Babies, displays a zesty, often exuberant style that suits the chaotic story and its flashy drag queens. However, aiming to be at once a riotous comedy and a sensitive, compassionate melodrama, pic vacillates between wild humor and sentimental pathos, with jarringly awkward changes in tone from one scene to another. Result is a disjointed movie that seldom finds the right rhythm to deliver its message – and jokes.” (1)

Som förfilm visas Barbara Hammers Sanctus, en film som med röntgenbilder synliggör den mänskliga kroppens sköra mysterier.

(1) Emanuel Levy, Variety (29 juli 1996).

Text: Sebastian Lindvall

Chocolate Babies. Regi: Stephen Winter, medverkande: Sean Barr, Suzanne Gregg Ferguson, Dudley Findlay Jr., 1996, USA, 1 tim 23 min, engelska, utan text, DCP, (digitaliserad), bildformat: 1.85:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial från Frameline.

Sanctus. Regi: Barbara Hammer, 1990, USA, 19 min, engelska, utan text, 16 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial från Light Cone.

Visningen inleds av Xenia Klein, konstnär.

Chocolate Babies ingår i temat

Kropp: Antiteser

Queerfilmsprogram i samarbete med Trans and non-binary film network

Antiteser är ett filmprogram i fyra delar. Respektive film kommer utifrån olika teman att skapa bryggor mellan det filmhistoriska och samtiden, i syfte att belysa queerfilmshistoriens aktuella relevans.

Genomgående för de filmer som ingår i detta program är att de alla lyfter vikten av queera strategier och uttryckssätt. Detta tar sig uttryck både narrativt och metakonceptuellt. Filmerna har också haft queera framgångssagor över tid och kommit att omvärderas av både åskådare och uttolkare. De är alla bärande för den queera filmhistorien – från art house till genre-bending.

Programmet utgör en konstnärlig, upplysande liksom nöjesrik plattform för den queera rörliga bilden. ”Antiteser”, som ett av de första offentliga programmen för Trans and non-binary film network, ämnar att introducera verksamheten för att visa på dess nödvändighet. Klimatet inom filmindustrin är hårt och det finns en avsaknad av plattformar med fokus på queer- och transidentiteter som tillsammans arbetar för bättre förutsättningar. Förhoppningen är att med avseende på det filmhistoriska och det queera visa g(l)ömd film och genom det samla grupper med skilda erfarenheter.

Kuraterat av Xenia Klein och L. Park Apelgren.

Om TNFN:
TNFN (Trans and non-binary film network) är ett internationellt nätverk för trans* och icke-binära som är verksamma inom film, tv och rörlig media, såväl bakom som framför eventuell kamera. TNFN strävar efter att stärka arbetsvillkoren och -situationen för trans* och icke-binära inom dessa fält. TNFN jobbar för strukturell förändring genom bland annat seminarier, mentorsprogram, vidareutbildning samt direkt och indirekt påverkansarbete.
Läs mer om temat

Skriv ut