Cinemateket
Fem filmer av Jack Smith

Fem filmer av Jack Smith

Originaltitel: Respectable Creatures / Overstimulated / Jungle Island / Song for Rent / I Was a Male Yvonne Decarlo

Regi: Jack Smith

Det går inte längre att köpa biljetter till denna föreställning

Jack Smith är en av den amerikanska experimentfilmhistoriens mest subversiva konstnärer. Hans performativa verk ger uttryck för en egensinnig och radikal cinefili som utgjorde grunden för hans uppgörelse med skönhet -den fysiska såväl som den kinematografiska.

När de franska nya vågen-filmarnas omskrivning av filmhistorien medelst auteurteorin fick spridning i USA så fanns där redan en parallell rörelse i New York. Rörelsen var även den sprungen ur en impuls att lyfta fram tidigare negligerade filmhistoriska yttringar, och Jack Smith var en av dess främsta företrädare. För Smith var det dock inte fråga om att lyfta fram konstnärer som försummats inom Hollywoodfilmen, utan i stället visuellt excessiva B-filmer med monster, kreativa kostymer och exotiska fantasivärldar, oavsett om de var gjorda av auteurer eller ej:

"Judy Canova flix (I don't even remember the names), I Walked with a Zombie, White Zombie, Hollywood Hotel, all Montez flix, most Dorothy Lamour sarong flix, a gem called Night Monster, Cat & the Canary, The Pirate, Maureen O'Hara Spanish Galleon flix (all Spanish Galleon flix anyway), all Busby Berkeley flix, Flower Thief, all musicals that had production numbers, especially Rio de Janeiro prod. nos., all Marx Bros." (1)

Författaren Susan Sontag beskrev Smiths verk som ett "modernt 'campigt' sätt att uppskatta populärkultur", (2) och filmforskaren Marc Siegel har beskrivit det som att dessa filmer

". inspired Smith to recognize the power of individual conviction to transform ordinary objects, lines of dialogue, garbage and paper mache sets into the elements of a magical fantasy world. 'Trash', as he put in the Montez essay, 'is the material of creators'." (3)

Utifrån eklektiska preferenser arbetade Jack Smith med både performance och film, och hans otyglade bild- och ljudspråk banade väg för några av experiment - och queerfilmens mest utmanande verk. För några år sedan visades hans Flaming Creatures (1963) med Maria Montez-filmen Ali Baba och de 40 rövarna (1944) - en visning som här följs upp med några av Smiths på alla sätt och vis normbrytande filmer.

(1) Jack Smith, "The Perfect Filmic Appositeness of Maria Montez" i Film Culture nr. 27 (1962).
(2) Susan Sontag, "Notes on Camp", i Against Interpretation (1966).
(3) Marc Siegel, "Jack Smith is an Ordinary Name" i La Furia Umana nr. 27 (2016).

Text: Stefan Ramstedt

Regi: Jack Smith, 1950-1970, USA, 1 tim 22 min, engelska, utan text, 16 mm, bildformat: 1.33:1, tillåtna från 15 år. Visningsmaterial från Lightcone.

Visningen initierades av Anna Linder och genomförs i samarbete med Cinema Queer.

Visningen inleds av Anna Linder, konstnär och curator.

Skriv ut