Cinemateket
Je tu il elle

Je tu il elle

Originaltitel: Je tu il elle

Regi: Chantal Akerman

Det går inte längre att köpa biljetter till denna föreställning

Chantal Akerman spelar själv huvudrollen i sin första färdigställda långfilm, Je tu il elle, som är en stilsäker studie som trots eller på grund av en till synes enkel konceptuell struktur, öppnar upp en mångfald av tolkningsmöjligheter.

Chantal Akerman spelar själv filmens huvudroll, titelns “je” (jag), som blivit lämnad av ett “tu” (du) som aldrig syns i bild, och som i filmens början har isolerat sig i ett rum som hon möblerar om och i vilket hon tillbringar tiden med att äta strösocker. Så småningom bryter hon isoleringen och beger sig ut på en resa där hon träffar en lastbilschaufför, titelns “il” (han), och en före detta flickvän, “elle” (hon).

Liksom i Akermans föregående film Saute ma ville (1968) och den efterföljande Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) är Je tu il elle till stor del berättad i tablåer och långa tagningar. Akermans konceptuella narrativ har gett upphov till en mängd tolkningar genom åren. Filmforskaren Maureen Turim har sammanfattat några av dessa:

”Judith Mayne, in her excellent and challenging essay, “Mistresses of Discrepancy”, sees each section as “turning centrally on the separation between the woman as narrating subject and as an object”, viewing the film as significant “in terms of female and lesbian authorship in the cinema”. She is reluctant to characterize the narrative progression from segment to segment as a movement from isolation of the self through a hesitant heterosexuality to a triumphant lesbian sexuality. Such an allegorical reading would reduce the film to a linearity that it seems to disallow, according to Mayne, as ’the structure … is not linear’.” (1)

Det är också filmens icke-lineäritet och Akermans insisterande på en ambivalens i pronomenens positioner som gör den så rik och komplex. Hennes förmåga att undersöka rumslighet och tid, och därigenom ett varande som är både konstant och flyktigt, gör filmen levande ? och ständigt mottaglig för nya tolkningar.

(1) Maureen Turim, “Personal pronouncements in I…You…He…She and Portrait of a Young Girl at the End of the 1960s in Brussels”, i Identity and Memory: The Films of Chantal Akerman (1999).

Text: Xenia Klein, L. Park Apelgren, Stefan Ramstedt

Regi: Chantal Akerman, medverkande: Chantal Akerman, Niels Arestrup, Claire Wauthion, 1974, Belgien, Frankrike, 1 tim 30 min, franska, engelsk text, DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial från Fondation Chantal Akerman.

Tyvärr har Xenia Klein och Alve Lindenbaum som skulle inleda filmen fått förhinder

Je tu il elle ingår i temat

Kropp: Antiteser

Queerfilmsprogram i samarbete med Trans and non-binary film network

Antiteser är ett filmprogram i fyra delar. Respektive film kommer utifrån olika teman att skapa bryggor mellan det filmhistoriska och samtiden, i syfte att belysa queerfilmshistoriens aktuella relevans.

Genomgående för de filmer som ingår i detta program är att de alla lyfter vikten av queera strategier och uttryckssätt. Detta tar sig uttryck både narrativt och metakonceptuellt. Filmerna har också haft queera framgångssagor över tid och kommit att omvärderas av både åskådare och uttolkare. De är alla bärande för den queera filmhistorien – från art house till genre-bending.

Programmet utgör en konstnärlig, upplysande liksom nöjesrik plattform för den queera rörliga bilden. ”Antiteser”, som ett av de första offentliga programmen för Trans and non-binary film network, ämnar att introducera verksamheten för att visa på dess nödvändighet. Klimatet inom filmindustrin är hårt och det finns en avsaknad av plattformar med fokus på queer- och transidentiteter som tillsammans arbetar för bättre förutsättningar. Förhoppningen är att med avseende på det filmhistoriska och det queera visa g(l)ömd film och genom det samla grupper med skilda erfarenheter.

Kuraterat av Xenia Klein och L. Park Apelgren.

Om TNFN:
TNFN (Trans and non-binary film network) är ett internationellt nätverk för trans* och icke-binära som är verksamma inom film, tv och rörlig media, såväl bakom som framför eventuell kamera. TNFN strävar efter att stärka arbetsvillkoren och -situationen för trans* och icke-binära inom dessa fält. TNFN jobbar för strukturell förändring genom bland annat seminarier, mentorsprogram, vidareutbildning samt direkt och indirekt påverkansarbete.
Läs mer om temat

Skriv ut