Cinemateket
små bilder med text
Immemory, Chris Marker (1997)

Immemory

Chris Markers självbiografiska verk "Immemory" visas under perioden 10 augusti–19 december Filmhusets foajé.

I Chris Markers Level Five försöker huvudpersonen Laura färdigställa ett datorspel vars mål är att återskapa slaget om Okinawa. Ett år efter premiären gav Marker ut sin självbiografi Immemory, som ett interaktivt verk på CD-ROM – ett verk som är hans mest fulländade minnesarbete.

Vad är Immemory? Titeln kan tolkas som ett ”ominne” eller ”icke-minne”, men för samtidigt tankarna till latinets immemorialis, till något urminnes, bortom minnet. Enligt filmteoretikern Raymond Bellour representerar uttrycket något ”som inte är glömskan, den svekfulla motsatsen till minnet, utan dess duplikat, minnet i arbete med alla medel, gamla som nya”.

Immemory är ett interaktivt verk som grundar sig i ett intresse för digital teknik och multimediala installationer, vilket Marker odlat sedan slutet av 1970-talet, och består av bilder, texter, ljud, videor, animationer och grafik. Verket gjordes med programmet Hyper Studio, och Marker beskriver sitt val av format och verktyg med följande ord:

”Detta program gör det möjligt att vara helt fri att surfa och att följa ett icke-linjärt narrativ, som lämpar sig särskilt väl för CD-ROM:en eftersom det är den enda teknik som möjliggör en simulering av minnets slumpmässiga och nyckfulla karaktär – vilket filmen per definition inte kan göra.” (1)

Immemory kan närmast beskrivas som en självbiografi, och är uppdelad i åtta sektioner, varav de flesta enkelt går att koppla till Markers övriga verk: film, resa, museum, fotografi, krig, poesi, minne och den något mer kryptiska x-plug. Men snarare än att berätta om sitt eget liv, tycks Marker vilja ge användaren en chans att vandra runt i en minnesbank där fragment av vitt skilda skeenden hänger samman genom associativa trådar. Bellour spekulerar i upprinnelsen till verket och knyter an till den teckentydning som är karakteristisk för Marker:

”Det är svårt att säga när Marker började hänge sig åt Immemory. [...] Kanske påbörjade han Immemory i det ögonblick han valde att skriva och filma; vid den tid, efter kriget och lägren, då minnet blev hans problem, nära nog hans enda ämne. Han trädde in i Immemory så fort han började minnas, minnas att han mindes, och ackumulera – till sina alltmer oproportionerliga arkivskatter, där han sparar ”allt” – spåren från sitt liv, återspeglade i så många andras liv: enskilda livsöden, vars minsta gnista ”direkt sänder signaler”, som han säger om Israel i inledningen av Description d’un combat. Man stöter på dem så fort man börjar rota runt, närmast på måfå, bland de skatter som är Immemory.” (2)

Immemory producerades ursprungligen av Centre Pompidou i Paris under titeln Immemory One och har distribuerats för hemmabruk, både som CD-ROM och i en html-version. Den tekniska utvecklingen har dock gjort verkets bärare och mjukvara obsolet, varför det i dag endast kan upplevas med hjälp av äldre mjukvara eller genom emulationer. Föreliggande version är i verkets ursprungsformat, CD-ROM, och finns att utforska i Filmhusets foajé under hela hösten.

(1) Marker citerad i Nora M. Alter, Chris Marker (2006).
(2) Laurent Roth, Raymound Bellour, Qu’est-ce qu’une madeleine? A propos du CD-ROM Immemory de Chris Marker (1997).

Skapare: Chris Marker, 1997,
Frankrike, engelsk text, CD-ROM.
Material från Exact Change.

Skriv ut