Cinemateket

Frågor och svar om digitaliseringen

Här finns svar på vanliga frågor om hur digitaliseringen av filmmediet och biograferna kommer att påverka vårt program i framtiden. Tack vare digitaliseringen kommer Cinemateket att finnas på fler platser i Sverige genom satsningen Cinemateket c/o. Men på grund av digitaliseringen tvingas vi samtidigt skära ned på visningar av analoga filmkopior i Malmö och Göteborg.

– Hur många städer finns Cinemateket c/o i?
I ca 10 städer sker regelbundna visningar och utöver detta kommer visar vi enskilda filmer i ett tiotal andra städer. Läs mer om Cinemateket c/o

– Varför minskar antalet visningar på Capitol och Spegeln från 2017?
Problemet är att det blir allt svårare att låna in analoga kopior från världens filmarkiv. Eftersom möjligheten att ersätta en filmkopia – om något skulle hända med den i samband med en visning – nästan försvunnit, blir arkiv runt om i världen allt mindre benägna att låna ut sina analoga kopior – det som tidigare var en visningskopia har nu blivit en värdefull museal artefakt. Filminstitutets arkiv kommer fortsatt att vara generöst med utlån av analoga kopior av svensk film, samt utländsk i de fall det finns fler än en kopia av en film i samlingarna.

– Varför kan ni inte visa lika många filmer som tidigare, fast digitalt?
Cinemateket har i uppdrag att visa den globala filmhistorien. Men endast någon procent av den globala filmhistorien finns tillgänglig att visa digitalt på biograf. Urvalet räcker helt enkelt inte för att visa filmer i den omfattning som vi kunnat göra tidigare.

– Att Cinemateket finns på fler platser är bra, men varför dra ned i Göteborg och Malmö?
Vi vill inte minska omfattningen i Göteborg och Malmö, men vi måste. En neddragning skulle ske oavsett om vi expanderade till fler städer eller ej, eftersom vi inte längre får visa analog film i samma omfattning som förut. Expansionen ut i landet är ett sätt att trots detta visa äldre film för fler, istället för att bara skära ned i Göteborg och Malmö – som var det andra, och mycket sämre, alternativet. 

– Hur många visningar är det i Malmö och Göteborg från 2017? 
I Malmö ges 30 visningar per år. I Göteborg är visningarna fler, 60 visningar per år tack vare ett samarbete med Region Västra Götaland. Vi fortsätter samtalen med regionerna och möjligheterna att visa mer film i framtiden.

– Varför kan analog film visas i större omfattning i Stockholm?
Antalet analoga visningar minskar även i Filmhuset men i och med att filmarkivets personal och stora delar av Filminstitutets samlingar finns i Filmhuset, där visningarna också äger rum, råder andra förutsättningar för att visa analog film i Stockholm. Den internationella filmarkivfederationens (FIAF) regelverk är dessutom sådant att Filminstitutets egna biografer premieras vid inlån från andra arkiv. Men många arkiv blir alltmer restriktiva vad gäller visningar av analoga kopior på andra platser än i Filmhuset. 
 
– Kommer Cinemateket tvingas att bli bara digitalt på alla platser i landet?
Inte nu, än så länge har vi möjlighet att visa analog film i Filmhuset i Stockholm och i enstaka fall även i Göteborg och Malmö. Men det är framtidsscenariot på lång sikt.

Skriv ut