Cinemateket

Noir: Amerikanskt mörker

Mot det totala mörker som andra världskriget utgjorde svarade Hollywood med noir-filmen – pessimistiska och fatalistiska berättelser med bottenlösa nedåtspiraler. Genom ett bildspråk präglat av skuggspel, skarpa kontraster och expressionistiskt influerade vinklar skildrades historier om ljusskygga varelser: skadeskjutna män och ogifta kvinnor med sylvassa tungor. Kärlek ersattes av köttsligt begär och otrohet, vänskap av svek och rivalitet, rättvisa av korruption, lojalitet av opportunism. Mörkret erbjöd en sfär där den rigida censuren kunde utmanas och kringgås.
I denna serie visar vi sällan visade noir-filmer från Filminstitutets arkiv. Det är mindre kända filmskapares mer kända verk, eller mer kända filmskapares mindre kända verk. Serien består av en blandning av A- och B-produktioner där vi kan följa genrens utveckling.
Den tidigaste i serien, Ökenstaden, spelades in vid en tidpunkt då noirfilmen hade hittat sin form och sina konventioner. I de senare kan vi se de stilmässiga förändringar som genren genomgick, där det kontrastrika och expressionistiska bildspråket övergick till ett mer realistiskt sådant, utan att genrens hårdkokta karaktär gick förlorad.

Text: Stefan Ramstedt