Cinemateket

Första världskriget

Den 11 november i år är det hundra år sedan stilleståndsavtalet skrevs under av de stridande parterna i första världskriget. Världen hade förändrats; imperier hade rasat samman och nya uppstått, och inte minst Europa hade upplevt ofantliga lidanden och enorm ödeläggelse.
Första världskriget gav också upphov till de första av de filmarkiv som än idag finns kvar. Det franska militärfilmararkivet ECPAD (Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense), i Ivry utanför Paris, grundades 1915 för att man ansåg att de journalfilmer som spelades in under kriget borde bevaras för eftervärlden, och den numera av UNESCO världsarvsklassade långfilmsdokumentären The Battle of the Somme (1916) var anledningen till att Imperial War Museums i London fick en filmavdelning 1920.
I serien ingår dokumentära bilder från kriget, men fokus ligger på filmer som skildrar sviterna av kriget – inte minst i de spelfilmer gjorda under mellankrigsåren, då minnet av det första världskriget kom att överskuggas av farhågorna inför det annalkande andra. Serien avslutas med filmen Krigets förbannelse – drama i tre afdelningar af Alfred Machin (1913), som kusligt föregrep det som komma skulle. Serien innehåller flera nyrestaurerade filmer och är kuraterad av Jon Wengström, chef för Filmarkivet.

Text Jon Wengström, chef för Filmarkivet.

Lästips: Andrew Kelly, Cinema and the Great War (Routledge, 1997)