Cinemateket

Närbilder hösten 2022

– Kompletteringar, förlängningar och motsägelser

Inom film används närbilder för att accentuera detaljer. Under rubriken ”Närbilder – Kompletteringar, förlängningar och motsägelser” lyfter vi fram filmer såsom delar av en helhet: ett konstnärskap, en strömning, en genre. Filmerna ska betraktas som kompletteringar till, förlängningar av eller motsägelser till det övriga programmet.

Tidigare i Närbilder hösten 2022