Cinemateket

Vaccinationsbevis

Cinemateket inför kontroll av vaccinationsbevis från och med 1/12 2021.

Från och med 1 december 2021 inför Cinemateket kontroll av vaccinationsbevis på alla våra visningar med anledning av regeringens regler vid allmänna sammankomster. Detta möjliggör att allmänheten kan fortsätta besöka våra visningar och ta del av Filminstitutets filmsamlingar. Kontroll av vaccinationsbevis upphör 9/2.

Ta med identifikationshandling och kom i god tid.

De bevis som kontrolleras är vaccinationsbevis (med QR-kod). Andra former av covidbevis, som testbevis och tillfrisknandebevis, omfattas inte. 

Våra visningar är anpassade efter Folkhälsomyndighetens föreskrifter för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Läs mer här.

Vanliga frågor och svar:

F: Vad innebär kontroll av vaccinationsbevis?
S: Som besökare på våra visningar förväntas du över 18 år visa upp giltigt vaccinationsbevis och identifikationshandling. Det går bra att visa upp vaccinationsbevis (med QR-kod) digitalt eller på papper.

F: Vad är ett giltigt vaccinationsbevis?
S: Ett vaccinationsbevis (inte testbevis eller tillfrisknandebevis) på tagna EMA (European Medicin Agency) godkända vaccin. Man måste vara fullvaccinerad, dvs har Dos 2/2 (1/1 om det är Jansens vaccin) och 14 dagar måste ha passerat efter sista dosen (gäller ej boosterdos). Vaccinationsbeviset måste ha utfärdats i ett land som är anslutet till EU Digital Covid Certificate Infrastructure.

F: Vad händer om man inte har vaccinationsbevis?
S: Besökare som saknar vaccinationsbevis kommer nekas tillträde till visningarna. Vi erbjuder möjlighet till återköp fram till föreställningens start.

F: Hur skaffar jag vaccinationsbevis?
S: Vi hänvisar till covidbevis.se för mer information.

F: Jag har tagit två sprutor men inte hunnit få mitt vaccinationsbevis, får jag ändå komma in?
S: Nej, enligt myndigheterna krävs vaccinationsbevis för att delta i en allmän sammankomst med över 50 personer från och med 12 januari 2022.

F: Måste jag sitta på den plats som anges på biljetten?
S: Ja.

För återköp vid sjukdom eller uteblivet vaccinationspass kontakta cinkassan@filminstitutet.se.

Skriv ut