Evenemang och seminarier

Webbinarium om stöd inom distribution och visning

Fredagen 5 maj 2023 presenterade Filminstitutets enhet Distribution och visning sin verksamhet och svarade på frågor. Ta del av samtalet nedan.

Panelsamtalet går igenom handläggningsprocesser, bedömningsgrunder, hur de externa referensgrupperna fungerar, hur beslut tas – samt en rad frågor från chatten.

Medverkar gör:
Johanna Holmin (handläggare filmfestivaler, streamingtjänster och publikanalys/innovativ marknadsföring)
Ulrika Sundbäck (handläggare, biografstöd)
Åsa Jacobsson (lanseringskonsulent)
Tomas Johansson (handläggare, distributionsstöd)
Samtalet leds av Daniella Mir (administratör).

Ytterligare frågor
Två frågor inkom efter sändningen:

Hur delas de goda exemplen vidare för innovativ marknadsföring - för att ge mervärde till hela branschen?
- Vi ser gärna att sökande själva har en plan för hur de delar resultaten. Kanske har de egna projektredovisningar som delas på möten och sammankomster, eller att de ser till att bli inbjudna till externa träffar - exempelvis Folkets Hus och Parkers filmdagar, Våra gårdar m.fl. Men vår ambition är att, när vi har tillräckligt många slutförda projekt, kunna bjuda in och dela resultat från enskilda aktörer. (svar från Johanna Holmin)

Är den totala budgeten för upprustning av biograf anpassad efter nya prislappar på maskinparken då det numera är laserprojektorer som är aktuella att uppgradera biograferna med?
- Den totala budgeten är något anpassad till högre kostnader - maxbeloppet för stöd för projektor är sedan tidigare höjt. Ökade kostnader för projektorbyten är också något vi äskat mer medel för, för att kunna möta. (svar från Ulrika Sundbäck)

Skriv ut