Filmrummet
Biograf med människor som tittar på film
Foto: Svenska Filminstitutet

Hur når svensk film sin publik?

Varför är svenska marknadsandelen så låg på biograferna? Beror det på kvaliteten på filmerna? Beror det på hur biograferna gör sina sättningar? Eller på den ökade konkurrensen till följd av ett förändrat medielandskap? Var, hur och när vill publiken titta på film? Det finns förstås fler svar och anledningar.

Den 12 december bjöd Filminstitutet in till ett samtal för att diskutera dessa frågor under Filmrummet ”Hur når svensk film sin publik?”. Filminstitutets vd Anna Serner och Kristin Engstedt, chef för distribution och visning, belyste utmaningar och möjligheter utifrån den pågående utredning om hur svensk film ska nå ut till sin publik och hur Filminstitutets stöd till distribution och visning av film på bästa sätt kan anpassas därefter.

Datum och tid: Torsdag 12 december, kl 15.00 -16.00

 

Skriv ut