Filmrummet
En familj som tittar på TV. Svartvit bild.
Bild: Karl Heinz Hernried, Nordiska Museets arkiv. Bilden innehar en Creative Commons licens.

Publikkoden – fokus på tittartrender

Att ha kunskap om publiken och tittartrender har blivit allt viktigare på en hårt konkurrensutsatt och snabbt föränderlig marknad för film. Den 19 november höll Filmrummet ett samtal med representanter från bl.a. SF Anytime, Filmstaden, C More och SVT om vod-marknaden, trender, filmkonsumtion och utveckling. Vi bjöds även på insikter och höjdpunkter från de senaste undersökningarna om filmkonsumtion genomförda av Svenska Filminstitutet, liksom på höjdpunkter från rapporten "Utbudet på den svenska vod-marknaden", som släpptes i samband med Filmrummet.

Publikkoden – fokus på tittartrender from Svenska Filminstitutet on Vimeo.

Vad krävs för att svensk film ska nå fram till dagens publik? Vad finns det för tittarmönster för film och serier, olika befolkningsgrupper och visningsfönster? Hur ser filmutbudet ut på svenska vod-tjänster? Och vad tycker publiken egentligen om svensk film?

Visionen för filmpolitiken är bland annat att svensk film ska angå alla och vara ett självklart och tillgängligt val för publiken i hela landet. Svenska Filminstitutet genomför därför årligen undersökningar av den svenska befolkningens filmkonsumtion för att sprida kunskap om publiken och marknadens utveckling till bransch och allmänhet. Filminstitutets analytiker Torkel Stål inledde Filmrummet genom att presentera några av de viktigaste insikterna från de senaste undersökningarna.

I samband med Filmrummet släpptes även rapporten ”Utbudet på den svenska vod-marknaden”. För att få en inblick i undersökningen bjöd vi in medieanalytikern Henrik Ekwall som lyfte insikter och höjdpunkter. Vilka skillnader finns mellan utbud och efterfrågan? Hur stor del av utbudet är svenskt? I vilken utsträckning används olika vod-tjänster? Vilka filmer är mest populära?

Deltagare:
Anna Croneman, programchef drama och film, SVT
Helena Eklund, Marketing Director, Filmstaden
Henrik Ekwall, medieanalytiker, Mediavision
Torkel Stål, analytiker, Svenska Filminstitutet
Bo Thörnwall, programchef film och serier, C More
Peter Öhman, Head of Content & Publishing, SF Anytime

Datum och tid: 19 november kl 14.30–16.00.
Plats: Bio Victor, Filmhuset, Borgvägen 1 i Stockholm.

Bild: Karl Heinz Hernried, Nordiska Museets arkiv. Bilden innehar en Creative Commons licens. Länk till originalbild.
Skriv ut