Filmrummet
Bild från inspelningen av Lucky One av Mia Engberg
Bild: Från inspelningen av Lucky One som producerades inom ramen för forskningsprojektet Den Visuella Tystnaden. Regi: Mia Engberg. Foto: Alex Pixelle

Film som forskningsområde – vad, hur och för vem?

Filmrummet i samarbete med Stockholms konstnärliga högskola (SKH) bjöd den 2 november in till ett samtal om konstnärlig forskning inom film och media. Vad har forskningen för betydelse för hantverket, branschen och filmen som konstuttryck? Hur bidrar den till kunskapsutvecklingen inom fältet och för vem? Vad är forskningens potentiella bidrag till samhällsutveckling och demokrati i ett vidare perspektiv? Fyra filmarbetare delade med sig av sin forskning, med efterföljande panelsamtal.

Att forska praktiskt konstnärligt inom film och media är ett relativt nytt fenomen. På Stockholms konstnärliga högskola pågår just nu en rad projekt med olika inriktningar inom filmområdet – från utveckling av komplicerad datorteknik till feministisk filmteori och filosofiska frågeställningar om filmen som konstart. Ester Martin Bergsmark, Kersti Grunditz Brennan, Mia Engberg och Carolina Jinde berättade om pågående projekt och diskuterarde det utforskande rum som forskningen erbjuder, hur nya berättelser kan uppstå, samt hur den bidrar till utvecklingen av hantverket, filmbranschen och samhället.

Medverkande:

Ester Martin Bergsmark är filmregissör och manusförfattare, utbildad på dokumentärfilmslinjen på Biskops-Arnö och på Konstfack. Tillsammans med Mark Hammarberg gjorde Bergsmark den prisbelönta dokumentären Maggie vaknar på balkongen (2008). Andra filmer kan nämnas Pojktanten (2012) och Någonting måste gå sönder (2014), som visades på över 50 filmfestivaler över hela världen och vann en rad priser.
Forskningsprojekt: Voice under
Ester Martin undersöker på olika sätt hur vi kan med rörliga bilder överskrida invanda föreställningar om kön, sexualitet, natur och kultur samt uppdelningen människa och djur. Voice under är en performativ tystnad, en aktivitet där ny mening kan uppstå, ett passivt-aktivt sätt att om/skapa världen. Ingenting finns där innan att lyssna på, utan det är i relationen rösten uppstår, i mötet av materia, rum språk, och allt vi inte kan inbegripa.

Kersti Grunditz Brennan är filmare (Citizen Schein, CJDG, The Man Behind the Throne) och klippare av över 30 långa dokumentärer för både tv och bio. Hon är lektor i filmklippning, har en dansbakgrund och hennes konstnärliga uttryck rör sig mellan scenkonst, videoinstallation och filmberättande.
Forskningsprojekt: Entering the Frame – Agency of the Editor
Kersti forskar kring hur personliga erfarenheter, filminnehåll, samarbetsformer, konstnärlig vision och sammanhang definierar klipparens agens och hur det formar klippningen. Ett utforskande av en estetik byggd på fragmentering och återuppbyggande utifrån rörelse, kropp och kroppsliga erfarenheter i filmberättande.

Mia Engberg är filmare, producent, klippare och forskare samt en av kreatörerna bakom produktionsbolaget Story. Bland hennes filmer kan nämnas Guldbaggebelönade Belleville Baby, det feministiska projektet Dirty Diaries – 12 shorts of feminist porn och Lucky One som är baserad på hennes forskningsprojekt The Visual Silence.
Forskningsprojekt: Darkness as material
Mias forskning undersöker mörkret som material i filmisk gestaltning och utgår från feministisk filmteori utifrån frågan: ”Är det möjligt att göra en film som inte bygger på objektifiering av den andra, en estetik som upphäver uppdelningen subjekt-objekt, där berättelsens tyngdpunkt förflyttas från bioduken in i åskådarens mörker?”. Syftet med projektet är att hitta nya metoder att se och göra film; metoder som är icke-hierarkiska, gränsöverskridande och hållbara för människan och planeten.

Carolina Jinde har arbetat som ljudtekniker inom film, TV och radio i drygt två decennier. Sedan tre år tillbaka är hon doktorand på Stockholms Konstnärliga Högskola med inriktning ljud på avdelningen Film och media.  
Forskningsprojekt: Rösten och perceptionen av berättelsen
Genom att framhålla lyssnandet som utgångspunkt i kreativa processer vill Carolina synliggöra ljudarbetets förlösande potential. Hon utforskar såväl praktiska som affektiva metoder att poängtera ett audiellt perspektiv för skapandeprocesser inom film- och medieproduktion. Via sitt konstnärliga forskningsprojekt söker hon rucka på invanda rutiner och stereotypa arbetsflöden för att därigenom inspirera till nya berättarstrukturer. 
 
Moderator: Ali Quraishi, filmskapare och manusförfattare
 
Tid och datum: Måndag 2 november, 14.00–15.15
Plats: Samtalet hölls i Bio Victor i Filmhuset, Borgvägen 1 i Stockholm med begränsad publik, och strömmas live. Filmhuset är givetvis anpassat efter rådande situation.

 

Skriv ut