Filmrummet
Vilka kvinnor - Filmrum om jämställdhetsrapporten 2020

Vilka kvinnor? Strategier och verktyg för jämställdhet och inkludering inom film och TV

Nyligen presenterades Filminstitutets nya rapport: Vilka kvinnor? Rapporten undersöker arbetsvillkoren i den svenska filmbranschen för äldre kvinnor, och kvinnor som rasifieras. Med anledning av detta bjöd Filmrummet in en expertpanel som diskuterade strategier, lösningar och verktyg för att arbeta för jämställdhet och inkludering i film- och tv-branschen, och hur man kan arbeta för att rekrytera talanger och nå en ny publik. 

Vi samlade erfarna experter inom området, och lät många perspektiv komma till tals – public service och kommersiellt; kommunikation och produktion; kultur och näringsliv – i ett lösningsorienterat samtal om framtiden.

Mia Enayatollah, avdelningschef Kommunikation och Public Affairs på Filminstitutet, inledde med en presentation av rapporten, följt av ett panelsamtal.

Medverkande:

Mahamud Osman, Head of Diversity & Inclusion på NENT Group, tidigare vd för Close the Gap.
Seher Yilmaz, ansvarig för Sverigespegling på SVT, tidigare ordförande för Rättviseförmedlingen.
Simon Norrthon, förbundsordförande för Teaterförbundet för scen och film, tidigare prefekt för Stockholms konstnärliga högskola, skådespelare.
Suzan Hourieh Lindberg, vd på The Social Few, tidigare Head of Diversity Management på M by Volvo Car Mobility och mångfaldsansvarig för Berghs School of Communication.

Moderator: Petra Kauraisa

Tid och datum: Onsdag 2 december kl. 11:00–12:00
Plats: Samtalet strömmades live

Skriv ut