Filmrummet
Filminspelning på hus som brinner
Bild ur filmen Regi Tarkovskij

Brännande bilder - filmen och vårt kollektiva minne

Vad har filmarvet för betydelse för oss som människor, för samhället i stort och vårt kollektiva minne? I ett panelsamtal med representanter från film-, musei- och kulturarvsbranschen pratar vi om på vilket sätt det är i mötet med oss människor som kulturarvet får ett värde och kan utvecklas.

Filmen räknas inte alltid in i det som brukar definieras som kulturarv. Kanske är det för att filmen är en förhållandevis ny kulturform jämfört med många andra konst- och kulturyttringar. Film går heller inte att ställa ut i en monter vilket är möjligt med många andra kulturarvsobjekt.

Tänk om film som har producerats inte skulle bevaras eller visas för eftervärlden och senare generationer. Vad skulle gå förlorat? Vi diskuterar vilken roll filmarvet har för vårt gemensamma minne och vilken betydelse som urvalet har – urvalet för vad som ska bevaras respektive inte bevaras. Har det förändrats genom tid? Det är några av frågorna vi ställer i detta samtal som fokuserar på film, kulturarv och minne.

Detta Filmrum genomförs i samarbete med Sveriges Museer.

Deltagare:  
Lotte Edsbrand, chef Filmarkivet, Svenska Filminstitutet
Maja Hagerman, lektor i bildproduktion, Högskolan Dalarna, författare och filmare
Peter Skogh, museidirektör, Tekniska museet
John Sundholm, professor i filmvetenskap, Stockholms universitet

Moderator är Qaisar Mahmood, författare, skribent.

När: Onsdag 1 december kl 9.00 – 10.00
Var: Bio Victor, Filmhuset, Borgvägen 1 i Stockholm. Samtalet strömmas även live på webben.
Anmälan: Kostnadsfritt och öppet för alla, men anmälan krävs.
-För närvaro i Filmhuset, vänligen anmäl dig här.
-För digital närvaro, vänligen anmäl dig här.
En länk till det strömmade samtalet kommer att skickas ut dagen innan.

Under samtalet kommer moderatorn att använda Menti för att interagera med publiken. Mer info kommer när du anmält dig.  

Filmarkivet vid Svenska Filminstitutet har sitt ursprung i Svenska Filmsamfundet som bildades 1933, och är där med ett av de äldsta i världen. Arkivets uppdrag är att samla in, katalogisera, bevara, restaurera och göra det svenska filmarvet tillgängligt. Här finns drygt 31 000 filmer – en riktig skatt!

Varmt välkommen!

 

Skriv ut