Filmrummet
Bild av skrivmaskin
Foto: Adobe Pics

Manus, manus, manus!

Film är ett samarbete mellan många talanger och konstnärliga uttryck, och manuset utgör ett av de allra viktigaste fundamenten i filmskapandet. Men hur ser relationerna ut mellan manusförfattare, regissör och producent ut idag – och vad spår framtiden? I samarbete med Dramatikerförbundet bjöd Filmrummet in till ett inspirationssamtal om manusförfattarens och manusets roll för filmen.

I tre panelsamtal diskuterar och delar vi kunskap om manusförfattarens ställning, arbetets förutsättningar och samarbeten med regissörer och producenter.

Manusförfattaren etablerar tema, struktur, karaktärer, dialog och handling för en film. Dramatikerförbundet har med inspiration från våra grannländer och ursprungligen USA påbörjat ett arbete med att ta fram riktlinjer för hur manusförfattaren och manusarbetet ska definieras och krediteras. Daniel Karlsson och Maria Karlsson från Dramatikerförbundet berättar mer.

I vår andra panel berättar producenterna Frida Asp och Fatima Varhos som står bakom det nystartade produktionsbolaget AspVarhos AB, om hur de vill lyfta det kreativa upphovsmannaskapet och stärka manusets roll i sina produktioner. De samtalar med manusförfattare Peter Arrhenius (bl.a. Clark, Mirakel, Ingen utan skuld, Welcome to Sweden) som delger sitt perspektiv om arbetets förutsättningar och på vilket sätt man kan få ut mesta möjliga av den kreativa manusprocessen.

Slutligen får vi höra ett exempel på ett samarbete mellan manusförfattare och regissör. Hur ser en god relation mellan regissör och manusförfattare ut? Manusförfattarna Siv Rajendram Eliasson och Anna Bache-Wiig berättar om sitt samarbete med regissören Erik Poppe i produktionen av Utvandrarna, och hur den kreativa processen har fungerat utifrån deras respektive roller.

Efter samtalen svarar de medverkande på frågor från vår Q&A. Ställ gärna frågor under samtalets gång.

Moderator: Jonas Holmberg, Konstnärlig ledare, Göteborg Film Festival. 

Tid: Tisdag 15 juni kl. 11.00-12.15 
Plats: Samtalet sker digitalt. 

Skriv ut