Filmrummet
Bild från inspelningen av And Then We Danced
Bild från inspelningen av And Then We Danced. Foto: Anka Gujabidze.

Filmskaparen som folkbildare - kan film vara både konst och bildning?

“All pedagogisk konst är dålig konst – och all god konst är pedagogisk” skrev Lennart Hellsing. Finns det en motsättning mellan konst och pedagogik? Genom film överförs filmskaparens världsbild till publiken. Vad händer om den konstnärliga upplevelsen får stå tillbaka för filmens pedagogiska sprängkraft? I ett panelsamtal 25 maj diskuterades huruvida film kan vara både konst och bildning.

I skolan används film bland annat för att utbilda barn och unga om rörlig bild och för att utifrån den lära sig om rättvisa, jämställdhet och demokratiHade filmskaparen tänkt annorlunda under produktionsstadiet vetskapen om atfilmen skulle användas i skolan? Hur ser filmaren på sitt verk som pedagogiskt verktyg i relation till sitt konstnärskap? Ser filmaren sig själv som folkbildare? Vi diskuterar om hur man som kreatör kan ha pedagogisk användning som mål i skapandeprocessen och vilket ansvar det i så fall kan innebära. 
 
Deltagare: Regissören Levan Akin (CirkelnAnd Then We Danced) filmvetaren och filmskribenten Sanjin Pejkovic och Anna Håkanssonredaktör för Svenska Filminsitutets Regioner Barn och Unga. 

Moderator: Per Eriksson, Verksamhetsledare Sveriges Förenade Filmstudios. 

 

Tid: 25 maj 2021 kl. 11.00-12.00 

 

 

Skriv ut