Filmrummet
Journalisten Bilan Osman var en av dagens moderatorer.
Moderator för dagen, journalisten Bilan Osman. Foto: CMDS.

Vems blick? Vems berättelse?

Film&TV-Producenterna, SF Studios, Svenska Filminstitutet och Teaterförbundet för scen och film bjöd in den svenska film- och tv-branschen till ett digitalt kunskapsmöte om hur branschen kan verka för ökad inkludering och representation av personer som rasifieras.

Årets träff var en del av ett längre samarbete mellan arrangörerna som syftar till att upprätthålla den dialog och det förändringsarbete som #tystnadtagning-uppropet initierade 2017. Arrangörernas syn är att långsiktig förändring behöver komma genom ökad kunskap, uthållighet, och genom konstruktivt framåtblickande samarbete inom branschen.

För att möjliggöra detta har arrangörerna anordnat årsvisa branschdagar där makthavare i branschen har samlats för diskussion och lärande. Årets program fokuserade på lärande och vad branschen kan göra för att skapa mer inkluderande arbetsplatser framför och bakom kameran för personer som rasifieras. Frågan belystes genom föreläsningar och samtal med nya och etablerade ansikten i branschen som delade med sig av tips på konkreta åtgärder för att nå verklig framåtrörelse och förändring.

Hur en inkluderande kultur skapas på våra arbetsplatser och i samhället belystes genom samtal med Majsa Allein, doktor och lektor vid Södertörns högskola, Hanna Wallensteen, leg. psykolog, Anna Adeniji, konsult och utbildare och Barakat Ghebrehawariat, föreläsare och rådgivare i frågor om mångfald, inkludering och kommunikation. Hawa Sanneh berättade om hur den nylanserade plattformen People of Film verkar för att öka representationen bakom kameran. Seher Yilmaz, SVT, Mahmoud Osman, NENT Group och Christian Christensen, professor i journalistik hade en dialog om hur mediebolagen arbetar för ökad representation i rekryteringar och produktioner. Dagen avslutades med ett samtal med kultur- och demokratiminister Amanda Lind om hur hon ser på strukturell rasism, representation och mångfalden i svensk film och tv. Sändningen modererades av Ceylan Holago och journalisten Bilan Osman.

Branschträffen arrangerades av Film&TV-Producenterna, Svenska Filminstitutet, SF Studios och Teaterförbundet för scen och film i dialog och samarbete med Anna SiseSara ZommorodiEva RöseMina AzarianSofia Helin och Sofia Ledarp från #skådespelerskorsomrasifieras och #tystnadtagning. Eventet producerades av Ceylan Holago och Parisa Kohnechian från CMDS.

Tid: Måndag 8 mars kl. 9:00-12:00
Plats: Webinariet strömmades live.

Skriv ut