Filmrummet
Ett antal barn står och tittar rakt i i kameran. Bild från filmen ”Krig” av Goran Kapetanović.
Bild från filmen ”Krig” av Goran Kapetanović. Foto: Folkets bio

Varning för barn! – om film för unga

Den 25 oktober bjöd Filmrummet in till ett samtal med fokus på barn och unga. Där ställde man frågor så som; är filmen som görs idag riktad mot barn och unga relevant för barnen själva? Kan de identifiera sig i de karaktärer och berättelser som kommer fram? Skiljer det sig åt mellan olika åldersgrupper?

Filmutbudet för barn och unga består ofta av berättelser som många gånger ligger långt ifrån barnens egen verklighet. Särskilt för barn på låg- och mellanstadiet rör det sig ofta om familjefilmer som är riktade till både barn och vuxna. Det handlar sällan om film utan förlaga och gärna om sådant som kan ses som ”säkra kort”. Varför ser det ut så? Hur är synen på detta ur ett distributörsperspektiv? Vad finns det för risker och möjligheter med att göra mer utmanande filmer för denna åldersgrupp?

Filminstitutets nytillträdde filmkonsulent för barn och unga, Janne Vierth, tillsammans med Johanna Bergenstråhle, producent på Nordisk Film och Nils-Thomas Andersson, distributör på Smorgasbord Picture House, tog sig an ämnet och diskuterade hur filmlandskapet kan samverka för att säkerställa att det görs berättelser med spets och djup där barn och ungas egen värld tas på allvar – för alla åldersgrupper.

Medverkande:
Janne Vierth, filmkonsulent för barn och unga, Svenska Filminstitutet
Johanna Bergenstråhle, producent på Nordisk Film
Nils-Thomas Andersson, distributör på Smorgasbord Picture House

Moderator var Kaly Halkawt, filmvetare och doktorand i barn- och ungdomsvetenskap.

Samtalet hölls tisdagen den 25 oktober på Filmhuset, Stockholm.

 

Skriv ut