Filmrummet
Filmrummet X

AI och svensk film - hot eller möjligheter?

Den 2 oktober bjöd Filmrummet: X in till en inspirationskonferens om den nya teknikens möjligheter för svensk film. Nedan kan du lyssna till både svenska och internationella gäster diskutera AI i relation till filmbranschen. Vad kan AI göra som vi inte kunde tidigare? Hur arbetar man praktiskt med AI? Vilka yrken kommer att förändras? Hur kan vi säkerställa rätt kompetens? Hur kan arbetsflödena effektiviseras? Vad finns det för juridiska och etiska aspekter?

Tillsammans med svenska och internationella gäster fördjupade vi oss i hur AI-stöd kan skapa egna bilder, effektivisera arbetsflöden och stötta arbetet mot en hållbar filmproduktion. Vi diskuterade även utmaningar och lösningar kring etik och rättigheter.

När: Måndag 2 oktober kl. 9–15 (seminarieprogram), kl. 15–17 (utställning)
Var: Filmhuset (Bio Victor), Borgvägen 1-3, Stockholm
Konferensen hölls till stor del på engelska.

Program

Moderator: Johanna Koljonen, medieanalytiker

9.00 Inledning

Kulturminister Parisa Liljestrand inledde dagen.

9.25 Att arbeta med AI

Keynote speaker: Kathryn Brillhart, filmfotograf och regissör.
Re-imagining Boundaries:  Embracing AI's potential for Innovation in Film
This talk will emphasize the importance of real-time workflows and contextualize them within the filmmaking process by sharing experiences executing Virtual Production workflows on both high & low budget projects.  In the last few years, significant advancements in computing, graphics cards, and OpenAi have brought a new wave of generative AI tools into the collaboration space.  We will look at where we are today and opportunities in the future.

Kathryn Brillhart är verksam i USA och har arbetat med produktioner som Fallout, Black Adam och Mandalorian. Mer information om Kathryn hittar du längst ner på sidan.

Panelsamtal

Hur är det att arbeta praktiskt med AI? Paneldeltagarna har jobbat med olika typer av verktyg och delar med sig av sina erfarenheter. Hur tar man steget för att våga testa? Vad kan AI göra som vi inte kunde innan? Hur påverkas processen och slutresultatet?

  • Fredrik Lange, vd och producent Vilda Bomben Film och vd Vilda Bomben AI
  • Olle Tholén, producent Crazy Pictures

10.40 Kaffepaus

11.10 När AI gör (delar av) jobbet

Keynote speaker: Sten-Kristian Saluveer, senior advisor, Cannes NEXT.

Sten-Kristian Saluveer är prisbelönad filmproducent, innovationsstrateg, grundare av Storytek och chef för mötesplatsen NEXT på Marche Du Film i Cannes. Han kommer bland annat kartlägga hur AI-tekniken används redan idag och hur arbetssätten kan komma att påverkas nu och framöver.

Keynote speaker: Caleb Ward och Shelby Ward, Curious Refuge
How to Use AI to Assist (Not Replace) Your Creativity
In this presentation, Caleb and Shelby Ward will show you a few practical ways in which AI tools can help expand your creative work. From pre-visualization to post-production, you’ll learn how AI can be directly integrated into your current pipeline and have a context for current limitations. By the end of the talk, you’ll have an idea of the practical AI tools and resources available to you as a storyteller.

Caleb Ward och Shelby Ward är grundarna bakom Curious Refuge, ett digitalt forum där de samlar det allra senaste inom AI för filmskapare. Mer information om Caleb och Shelby Ward hittar du längst ner på sidan.

Panelsamtal

Hur kommer jobben att förändras? Vad det är för kompetens som kommer att behövas och hur skaffar vi oss den?

  • Linda Sternö, lektor, HDK-Valand
  • Tomas Wall, VFX Supervisor, Cinegrace och ordförande S.V.E.A
  • Caleb Ward, CEO Curious Refuge
  • Shelby Ward, COO Curious Refuge

12.30 Lunch

Bjuds på lättare lunch i Filmhuset.

13.30 Upphovsrätt och etiska dilemman

Keynote speaker: Anna Bulakh, ansvarig för etik och partnerskap, Respeecher.
Ethical Dilemmas and Safety Measures in Audio-Visual Generative AI
The rise of artificial intelligence (AI) has brought forward both technical innovation and ethical challenges. Anna Bulakh will share her experiences working with voice cloning technology and its associated ethical considerations. As we embark upon an era teeming with synthetic media – from artistic outputs like digitally generated music and art to the more controversial deepfakes and voice cloning – the technological landscape demands a critical lens. This lens needs to assess the ethical, legal, and societal implications of the tools we devise. The canvas of our global community, albeit diversified by culture, laws, and perspectives, beckons for a unified approach to regulate AI.
With a background in security, defense, and tech policies, Anna will outline the developments in voice cloning. The discussion will address the ethical questions posed by such technology and the approaches adopted by Respeecher to meet these challenges. To conclude, Anna will offer thoughts on the future of AI, touching on anticipated developments and the continuing importance of ethics.

Anna Bulakh arbetar på Respeacher, ett röstkloningsföretag från Ukraina, och har många års erfarenhet av att jobba med säkerhet, teknik och etiska frågor. Mer information om Anna Bulakh hittar du längst ner på sidan.

Panelsamtal

Vad behöver vi kunna för att våga använda verktygen i det dagliga arbetet? Juridiska och etiska aspekter. 

  • Anna Bulakh, ansvarig för etik och partnerskap, Respeecher
  • Jan Blomgren, VD, exekutiv Producent och sektionsordförande i Film&TV-Producenterna
  • Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt, Svenskt Näringsliv

14.30 Avslut och summering

15.00-17.00 Utställning och fika

Dagen fortsatte med en utställning med företag inom AI-området. 

Kontakt

Har du frågor om konferensen kontakta filmrummet@filminstitutet.se
 
Skriv ut