Filmrummet
Gruppbild av deltagare vid Hållbarhetsdagen 17 april
Deltagare vid inspirationsdagen för Hållbar film- och tv-produktion

Inspirationsdag för hållbar film- och tv-produktion

Den 17 april 2024 arrangerade branschrådet för ekologisk hållbarhet en inspirerande eftermiddag med ekologisk hållbarhet i fokus. 

 

Ta del av intressanta case studies från bland annat Young Royals, filmen Kevlarsjäl, norska Mästarnas mästare, panelsamtal med produktionsbolag och beställare från tv-bolag och streamers, samt info om EU:s nya hållbarhetsdirektiv som kommer att påverka även film- och tv-branschen. 

Programpunkter (ta del av de medverkandes presentationer längre ner)

 • Introduktion av Anna Croneman, tillträdande VD Svenska Filminstitutet och Eva Hamilton, styrelseordförande Film&TV-Producenterna
 • Vad är CSRD (EU:s nya hållbarhetsdirektiv) och hur kan det komma att påverka film- och TV-branschen? (Lena De Geer, hållbarhetschef Viaplay Group)
 • Tysklands ”ekologiska standard”, en uppsättning obligatoriska hållbarhetskrav för att få produktionsstöd i Tyskland (Katharina Retzlaff, German Federal Film Board)
 • Hållbarhetsarbetet på dramaserien Young Royals S03 (Hanna Nybeson, hållbarhetskoordinator och producenterna Lisa Berggren Eyre och Martin Söder, Nexiko)
 • Redovisning av ny studie som visar att hållbara beslut kan leda till kostnadsbesparingar (Maikol Petersen, Nationella Produktionsnätverket)
 • Norska Mästarnas mästare (Hilde Thoresen, NRK)
 • Om mätning av klimatpåverkan och CO2-utsläpp (Mads Astrup Rönning, Green Producers Club)
 • Remote production inom Swedish Hockey League (Max Nyqvist och Jörgen Åkerberg, TV4)
 • Filmen Kevlarsjäl (Ronny Fritsche, producent Zentropa Sweden)
 • Panelsamtal med produktionsbolag och beställare från streamers och tv-kanaler. Deltagare: Michael Österlund (chef för programdivisionen, SVT), Niklas Vestberg (utvecklingschef, TV4) Anna Rydin (vd, ITV) Patrik Axén (Produktionscontroller, Svenska Filminstitutet), M.fl. Samtalet leds av Eva Hamilton (ordförande, Film&TV-Producenterna)
 • Avslutning

Moderator för dagen: Patrik Axén (Produktionscontroller, Svenska Filminstitutet)

Presentationer (pdf)

Arrangörer
Dagen arrangeras av branschrådet för ekologisk hållbarhet, som består av Fackförbundet Scen & Film, Film i Skåne, Film i Väst, Film på Gotland, Film Stockholm, Film&TV-Producenterna , Filmpool Nord, Svenska Filminstitutet, SVT, TV4, Viaplay Group och Warner Bros. Discovery.

Läs och ta det av detta också:
Handbok för hållbar film- och tv-produktion

Hållbar film/tv-produktion - fokus ekologisk hållbarhet (självstudier) - Kulturakademin

 

Inspirationsdagen ägde rum 17 april 2024 i Bio Victor, Filmhuset, Stockholm.

Skriv ut