Filmrummet
Fyrisbiografen i Uppsala
Fyrisbiografen i Uppsala. Foto: Uppsala Kortfilmfestival

Nya vägar till publiken

Visningssektorn behöver bättre kunskap om dagens filmpublik. Filmrummet välkomnade publiken till att ta del av en presentation av tre projekt med nya idéer för publikförståelse, affärsmodeller och distributionsmöjligheter.
Samtalet ingick i seminarieprogrammet Filmforum Sverige, som är en del av Göteborg Filmfestival.

Snabba marknadsföringsinsatser baserade på biljettförsäljning i realtid. Idéer för att landsorten ska satsa på ”värdefull film”. Publikanalyser för att förtydliga filmfestivalers betydelse. Detta är några av sakerna som undersöks i projekten ”Data och CRM för ökad publik på värdefull film”, Vidgade vyer – film som är mer” och ”Publikanalys”, som BiografcentralenTriart Film och Föreningen Filmdistributörerna samt Uppsala Kortfilmfestival arbetar med.

Medverkande var:
Eva Esseen Arndorff, TriArt Film
Jens Lanestrand, Biografcentralen
Johanna Prack, Folkets Hus och Parker
Niclas Due Gillberg, Uppsala Kortfilmfestival

Moderator: Daniella Mir, Svenska Filminstitutet

Presentationen genomfördes lördag 27 januari kl. 10.00–10.55, på Folkteatern, Olof Palmes plats, Göteborg.

Läs mer om Göteborg Filmfestival.

Mer om projekten:
”Data och CRM för ökad publik på värdefull film”
Biografcentralen utvecklar en marknadsföringstjänst för biografer, distributörer och andra visningsarrangörer. Tjänsten visar i realtid hur biljettförsäljningen går för enskilda filmer baserat på ort, tidpunkt, målgrupp med mera. Det ger möjlighet att göra snabba analyser och insatser kring marknadsföring. Informationen baseras på biljett- och kunddata från Bio.se i samarbete med Salesforce.

”Vidgade vyer – film som är mer”
Föreningen Filmdistributörerna, med TriArt och Folkets Bio i spetsen, har ett pågående projekt för att locka landsortsbiografer att satsa på ”värdefull film” i sin programmering. Detta sker genom konceptualiseringar, marknadsföringsmaterial, tips och råd kring filmlanseringar från en projektledare. De arbetar nu med att etablera projektet och vidareutveckla arbetet med sociala medier.

”Publikanalys”
Uppsala Kortfilmfestival har genomfört ett publikanalysprojekt som bestod i ett antal intervjuer på plats under filmfestivalen, men även uppföljande i efterhand. Målet med intervjuerna var att kunna utveckla festivalens publikarbete i rätt riktning genom att förstå målgruppen och publikens drivkrafter, särskilt efter pandemin och dess delvis nya visningsformer.

Ta del av mer information om stödet här.

Skriv ut