Tidigare evenemang
Anna Serner, Helene Hellmark Knutsson, Lars Strannegård, Nisha Besara, Olof Lavesson, Gabriela Pichler. Foto: David Skoog

Almedalen, seminarier och smygpremiär

Under Almedalsveckan i Visby 2016 bjöd vi på två Filmrum och en smygpremiär. Om film, bildning och makt, PR-kupper, praktiskt jämställdhetsarbete och en chans att se Pernilla Augusts Den allvarsamma leken, före alla andra.

Var: Biostaden Borgen Svenska Bio, Hästgatan 24 i Visby
När:
Tisdag 5 juli

  • 12.30–13.30 Film, bildning och makt
  • 14.00–15.00 Fyra år efter PR-kuppen, en jämställd filmbransch?
  • 19.30–21.30 Smygpremiär: Den allvarsamma leken


Dessutom var vi en av samarbetsparterna i Kulturrådets evenemang "Kulturklyftan – vision och verklighet", redan måndag 4 juli 10.00–13.30 i Länsstyrelsens trädgård. Läs mer på Kulturrådets webb.

Film, bildning och makt

Fucking Åmål vidgade mångas syn på vad kärlek kan vara och är ett av många exempel på hur en film kan påverka och utveckla det offentliga samtalet. I dag, 18 år senare, är rörliga bilder dominerande i all kommunikation. Vem som helst kan skapa, publicera och sprida dem och de formar vår uppfattning av samhället och jaget. Regeringen konstaterar i den nya filmpropositionen att film är en av de viktigaste konstformerna i vår tid och ett av målen är att filmen ska stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet. Men har utbildningssystemet hängt med den rörliga bildens utveckling? Vilken plats har filmkunnighet – förmågan att tolka, förstå, skapa och kritiskt förhålla sig till rörliga bilder – inom skola och högre utbildning? Våra gäster kommer att visa varsitt klipp ur en film som påverkat dem eller samhällsutvecklingen och diskutera den rörliga bildens makt och möjligheter.

Medverkande:

  • Gabriela Pichler, filmregissör
  • Lars Strannegård, rektor, Handelshögskolan i Stockholm
  • Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Socialdemokraterna
  • Olof Lavesson, ordförande Kulturutskottet, Moderaterna
  • Nisha Besara, vd Unga Klara
  • Moderator: Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet

Fyra år efter PR-kuppen, en jämställd filmbransch?

2012 bjöd Filminstitutet in till ett seminarium om reklamfilm som politisk katalysator under Almedalsveckan, med en kavalkad av reklamfilmer från 1920–60-talen. I samtliga framställdes kvinnor konsekvent som objekt och ragator och inför en fullsatt salong avlutades seminariet med en lansering av en plan som skulle göra den svenska filmbranschen jämställd. Dagens Media kallade det för en PR-kupp. Nu, fyra år senare har planen verkställts och Filminstitutets jämställdhetsarbete har rönt stor uppmärksamhet i hela världen. Länder som Storbritannien, Irland och Kanada har börjat ta efter Sverige. Uppmärksamheten fick ny fart efter att den franska kulturministern jämte Alice Bah Kuhnke och Filminstitutets vd Anna Serner under filmfestivalen i Cannes i våras presenterade arbetet, under rubriken ”Fiftyfifty by 2020”. 

Medverkande:
Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet

Skriv ut