Tidigare evenemang
Ur den kommande filmen "Don Juan" av Jerzy Sladkowski. Foto: Wojciech Staron, Ginestra Film AB

Ansvar och konsekvens

Vad har filmskapare, ansvariga utgivare och konsulenter för ansvar för de bilder som produceras? Vilka begränsningar och påtryckningar utsätts de för och vilka egna överväganden görs? Ett samtal om berättandets etiska och moraliska villkor.

Detta Filmrum filmades av Akademin Valand, 1 timme 27 minuter. På Valands Vimeo-sida  finns semiariet indelat i fyra kortare filmer.  

Kraven på att nå en allt större publik i många visningsfönster får konsekvenser. Därför krävs en god kunskap om filmens och bildens påverkan på publiken och hur exponeringen påverkar anhöriga och medverkande.
 
Räcker det med att kunna juridiken kring yttrandefrihet för att visa sin film för en större publik? Hur fungerar vår moraliska kompass i en medievärld där gränserna mellan fiktion och verklighet blir allt mer suddiga? 
 
Ruben Östlund, regissör och professor på Akademin Valand, inledde med sin syn på en filmares ansvar och hur bilder formar verkligheten. Detta följdes av ett samtal mellan Ingemar Persson programchef dokumentär SVT och Cecilia Lidin, tidigare dokumentärfilmskonsulent på Svenska Filminstitutet, om utgivares och finansiärers ansvar och skyldigheter.

NÄR: tisdag 8 september, 15.00 – 16.30
VAR: Filmstudion, Akademin Valand, Storgatan 43 i Göteborg

Skriv ut