Tidigare evenemang
Den gröna ambassadörsbaskern på väg av. Foto: Karin Alfredsson

Två år som ambassadör i filmens tjänst

Suzanne Osten tillträdde som barnfilmsambassadör våren 2015 och har sedan dess arbetat för att på alla fronter stärka barnfilmens ställning i Sverige. I vår tar det tvååriga mandatet slut, men innan den gröna ambassadörsbaskern läggs på hyllan kommer hon till Filmrummet för ett samtal med Anna Serner. Om hur det gått och vilka utmaningar som nu möter barnens och filmens framtid.

När: onsdag 10 maj 15.00 – 16.00, kaffe från 14.30.
Var: Bio Mauritz i Filmhuset på Borgvägen 1 i Stockholm.

Många resor och möten har det blivit under två år. Med skolelever som gör egna skräckfilmer, med lärare som brinner för filmen, med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Arbetet har gått att följa längs vägen genom ambassadörsbloggen, där hon bland annat skrev såhär i januari i år:
En av mina upptäckter är tyvärr att det förakt jag själv mött för teater för barn är ännu större på barnfilmsområdet. Medan barn äter, läser, tänker och skriver film. Film är det nya språket och barn läser det bättre än vi, deras lärare. barnfilmsambassadoren.wordpress.com 

Så hur mår barnfilmen i Sverige i dag? Har synen på barns relation till film ändrats nu när barn växer upp med konstant tillgång till, och möjlighet att själva skapa, rörlig bild? Har skolan hängt med? Hur ser svensk filmbransch på barnfilm? 
  
Någon ny barnfilmsambassadör kommer inte att tillsättas, men Svenska Filminstitutets arbete för att stärka barnfilmen och filmens plats i skolan fortsätter. Bland annat tillsätts en barnfilmskonsulent efter sommaren. Hör mer i samtalet mellan barnfilmsambassadören Suzanne Osten och Anna Serner, Filminstitutets vd.

Skriv ut