Tidigare evenemang
Mara Lee och Parasto Backman i en studio i Filmhuset. Foto: Christopher Mair

Beyond the New Black

En inspirationsdag om den normkreativa rörelsen i svensk film och en uppföljning av 2014 års Filmrum Black Is the New Black.

Under Black Is the New Black väcktes idéer till flera spännande projekt som nu är på gång. Med Beyond the New Black togs ett steg vidare. Det blev en dag fylld av samtal och inspiration från nyskapande kreatörer inom teater, musik, litteratur, bildkonst och film.

Se det filmade evenemanget på Vimeo.
Konst som kan kallas normkreativ utgår i grunden från ett normkritiskt synsätt.  Det används för att hitta kreativa idéer och berättelser som leder till konkreta verk. Normkreativa konstnärer arbetar med feministiska och antirasistiska perspektiv för att avslöja dolda maktordningar i samhället, såväl som i personliga relationer. Frågor om avbildningsproblematik och tolkningsföreträde tar en naturlig plats mitt i det konstnärliga skapandet. Vi har bjudit in en rad spännande normkreativa konstnärer till detta Filmrum. Tillsammans med forskare och internationella gäster kommer de under dagen att undersöka frågeställningar som:
Går det att tala om normkreativitet eller “normpunk” som en stilbildning som bryter med förlegade tankesätt till fördel för en uppdaterad etik och estetik? Vilka företräder då denna stilbildning? Hur tar den sig uttryck? Skulle normkreativitet rentav kunna bli grunden till en konstnärlig nytändning inom filmen, i en tid när branschen befinner sig i kris? Finns här rentav potentialen till en ny filmvåg? 

Fusion

Dessutom öppnas under dagen ansökningsfönstret till Fusion. Ett filmlaboratorium för forskning och utveckling av nya cinematiska former, i Filminstitutets regi. Med ekonomiskt stöd, tillgång till teknik och internationella nätverksmöjligheter erbjuds deltagarna att under ett års tid skapa normkreativa filmprojekt i alla nu förekommande eller framtida genrer och format. Sex kandidater kommer att väljas ut. Intagning sker efter personlig intervju och pitch. I vår kommer de uttagna att presenteras under Göteborgs filmfestival. Fusion genomförs i samarbete med bland andra Chimney. Fusion presenterades under evenemanget och här kan du läsa mer.
 
När: tisdag 10 november, 09.00 – 15.00 
Var: Bio Victor i Filmhuset på Borgvägen 1 i Stockholm

Program

Ladda ned programmet som pdf.

Medverkande

Skriv ut