Tidigare evenemang
Foto: Anton Renström

Film för barn och unga – nya plattformar, nya möjligheter

Ett Filmrum om nya och framtida möjligheter för barn- och ungdomsfilmen, med fokus på finansiering, distribution och publik. Vi bjöd in de tre aktörerna Viaplay, United Screens och Babblarna, för att berätta om hur de tänker kring innehåll för unga, där de unga finns.

När: torsdag 26 april 13.00 – 14.30.
Var: Bio Mauritz i Filmhuset på Borgvägen 1 i Stockholm

Mängden tid som barn spenderar online fortsätter att öka. De ser och interagerar med enorma mängder rörlig bild och film via nätet. Så vilka möjligheter till nya historier finns genom alternativa distributionsvägar, hur ser produktionerna ut, vilken typ av berättelser funkar, och hur nås den unga publiken?

Rättelse: DVD:n som Anneli Tisell nämner i filmen är såld i 50.000 exemplar, ej 50 miljoner. 

I ett samtal lett av Svenska Filminstitutets konsulent för barn och unga, Jenny Gilbertsson, kommer Fredrik Ljungberg från Viaplay att tala om satsningar för barn- och ungdomspubliken. Malte Andreasson från United Screens delar med sig av insikter om användarbeteenden på YouTube (den enskilt största kanalen bland barn och unga). Och Anneli Tisell från Babblarna presenterar hur de arbetar med underhållande och pedagogisk innehåll i skolor, i Barnkanalen och på Youtube. 

Skriv ut