Tidigare evenemang
Inspelningsbild från Unga Sophie Bell. Foto: Adam Johnsson

Filmstöd i förändring

Vid årsskiftet, mindre än fyra veckor efter detta Filmrum, träder den helstatliga filmpolitiken i kraft. I samarbete med Filmpool Nord arrangerar vi nu ett samtal om hur filmstöden fungerar i dag och om hur de kan utvecklas i dialog med branschen, i den nya filmpolitiken.

När: Onsdag 7 december 09.30–10.30 
Var: Norrbottensteatern på Norra Strandgatan 3-7 i Luleå 
OSA: Öppet för alla som är anmälda till Filmkonvent'16
 
Den 1 november skickades rapporten Stöd till utveckling och produktion av svensk film, ut till branschen – med en genomgång av alla stöd inom utveckling och produktion, så som de fungerar i dag. Tanken är att 2018 införa filmstöd som bättre kan hjälpa filmskapare att göra värdefull svensk film. Med utgångspunkt i rapporten diskuterar vi under Filmkonvent’16 i Luleå nuläget, vilka frågeställningar som är viktiga att ha med in i det fortsatta arbetet och hur tidsplanen för arbetet med de framtida stöden ser ut. 
 
Inledning av Anna Serner och Kristina Börjeson från Svenska Filminstitutet. I panelen sitter Mika Romanus, Teaterförbundet för scen och film, Johan Holmer, Film & TV-Producenterna, Pia Gradvall, Dramatikerförbundet, Tomas Eskilsson, Film Väst, och Elisabet Gustafsson, Sveriges Filmregissörer. Erik Blix är modererator.

Skriv ut