Tidigare evenemang

Förutsättningarna för ett nytt filmavtal – vilka är de?

Ett samtal med Bo-Erik Gyberg, som just nu arbetar med frågan om filmavtalet, på uppdrag av Kulturdepartementet, kommer hit och berättar om det arbetet, och om sina erfarenheter som rektor för både Filmhögskolan i Göteborg och Stockholms dramatiska högskola.

Under 2014 kommer samtalen om en ny och långsiktigt filmpolitik att intensifieras. Det filmavtal som nu gäller löper ut 2015 och det innebär att det är hög tid för staten och filmbranschen att analysera förutsättningarna för svensk film och peka ut riktningen för filmpolitiken efter nuvarande avtalsperiod.
 
Bo-Erik Gyberg har Kulturdepartements uppdrag att sondera förutsättningarna för den framtida filmpolitiken och kommer att ge en bild av läget just nu. En fråga som givetvis kommer upp till diskussion är om det 50-åriga avtalet skall leva vidare eller om det skall avlösas av något annat. 
 
Vi kommer också att få ta del av Bo-Eriks erfarenheter som rektor för både Filmhögskolan i Göteborg och Stockholms dramatiska högskola
   
Samtalet sker i Svenska filminstiutets peronalmatsal, "köket", och det kommer finnas tillfälle för publiken att ställa frågor till Bo-Erik. samtalet leds av Tove Torbiörnssonfrån Svenska Filminstitutet.
 
TID:
 mån 10 mars 18.00 – 19.30
PLATS: Svenska Filminstitutets personalmatsal i Filmhuset, Borgvägen 1 i Stockholm

Skriv ut