Tidigare evenemang
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i Filmhuset. Foto: Christopher Mair

Framtidens filmpolitik och filmstöd

Ett Filmrum i två delar, med fokus på den framtida filmpolitiken och Filminstitutets framtida stöd. Om vilka de största möjligheterna och utmaningarna blir efter filmavtalet och om arbetet med att anpassa och utveckla filmstöden.

När: Tisdag 12 april 10.00 – 12.00
Var: Bio Victor i Filmhuset på Borgvägen 1 i Stockholm

10.00 – 10.45 Filmpropositionen 
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke diskuterade filmpropositionen med Filminstitutets vd Anna Serner, i ett samtal lett av författaren och branschanalytikern Johanna Koljonen

10.45 – 11.15 Kaffepaus i foajén

11.15 – 12.00 Framtidens filmstöd
Styrgruppen som arbetar med utvecklingen av Filminstitutets stöd i den kommande filmpolitiken, i dialog med branschen, Hjalmar Palmgren, Maritha Norstedt, Peter "Piodor" Gustafsson, Kristina Börjeson, Johan Fröberg och Jan-Erik Billinger. Om vilka frågor som är centrala för filmstödens utformning, hur långt gruppen kommit i processen och på vilket sätt du kan vara med och påverka. Johanna Koljonen ledde även detta samtal.

Skriv ut