Tidigare evenemang
Foto: Christopher Mair

Från arkivet till publiken – ett levande filmarv

Genom digitalisering kan det svenska filmarvet nu göras tillgängligt för alla, i hög kvalitet och i olika visningsfönster – från bio till vod. Filminstitutet har fått medel från regeringen för att under 2014–2018 påbörja arbetet. Hittills har drygt 250 filmer, från 1896–2007, restaurerats av de totalt drygt 9000 svenska filmer som ligger i arkivet. Ett samtal om den svenska filmhistoriens framtid och en rundvisning i lokalerna i Filmhuset där digitaliseringen sker.

När: Torsdag 23 mars, samtal 09.00–10.30, efterföljande rundvisning.
Var: Bio Mauritz i Filmhuset på Borgvägen 1 i Stockholm.

Dagen inleddes med att presentera hur arbetet går till, från urval till visning. Därefter följde en diskussion om framtida möjligheter, ramavtal, och scenarier efter att nuvarande medel, som räcker till 500 filmer, tar slut 2019. Efter samtalet visades besökarna runt i lokalerna där skanningen och den digitala restaureringen av filmerna sker. 

Medverkande:
Eva Esséen, vd för TriArt Film
Charlotta Denward, Film & TV-producenterna 
Göran du Rées, professor i filmregi
Anna Serner, vd för Svenska Filminstitutet
Mathias Rosengren, chef för Filmarvet på Filminstitutet
Samtalsledare: Per Eriksson, verksamhetsansvarig Sveriges Förenade Filmstudios

Skriv ut