Tidigare evenemang
Foto: Christopher Mair

Genustrubbel på 70-talet: När kvinnorörelsen greppade filmkameran

Vad betydde filmen för 70-talets kvinnorörelse och lesbiska feminism och hur gestaltades tidens nya förståelser av kön och sexualitet filmiskt?

 det här Filmrummet visades tre sällsynta filmer från den svenska feministiska och lesbiska filmhistorien och medverkande från de tre produktionerna deltog i ett samtal om den svenska filmfeminismens födelse och strategier.

Medverkande: 
Maria Brännström, fotograf
Marie Falksten, målare och grafiker 
Karin Lindeqvist, översättare, redaktör och skribent
Sonja Rosenqvist, medverkande i The woman in your life is you
 
Moderator: Ingrid Ryberg, Fil.dr. i filmvetenskap, forskare vid Akademin Valand i Göteborg och Institutionen för Mediestudier, Stockholms universitet.

TID: 17 oktober 
PLATS: Bio Mauritz i Filmhuset, Borgvägen 1 i Stockholm
 
Mai Zetterling's Stockholm, Mai Zetterling, 1979, 25 min
I denna okända essäfilm gör Mai Zetterling en personlig och humoristisk betraktelse över sin hemstad Stockholm. Genom att iklä sig rollen som sig själv, August Strindberg och Drottning Kristina reflekterar hon över alkoholkultur, social fobi och manssamhälle. Några år tidigare hade Zetterling, i kölvattnet av Flickorna (1968), tagit initiativ till en internationell feministisk filmorganisation som blev upprinnelsen till att Svenska kvinnors filmförbund startades 1976.

The Woman in Your Life is You, Lesbisk Front, 1977, 17 min
Ett unikt filmdokument från den lesbiskfeministiska kampen i Sverige på 70-talet. En kollektiv produktion från Lesbisk Front som skildrar lesbisk aktivism och idéproduktion, kritiken av könsroller och sexualisering och drömmen om en värld bortom patriarkat och homofobi. Filmen producerades med bidrag från Socialstyrelsen för abortförebyggande syfte.

Eva & Maria, Tjejfilm, 1983, 29 min
En kortfilm om Eva och Maria som träffas och blir kära på körskolan och om reaktioner från kompisar och föräldrar. En utbildningsfilm med syfte att ge en positiv bild av kärlek mellan två unga kvinnor. Filmen producerades av bolaget Tjejfilm, som också bidrog till den feministiska filmverksamheten på Kvinnohuset i Göteborg, där Kvinnobion arrangerade filmfestivaler, seminarier och workshops.

Programmet ingår i det konstnärliga forskningsprojektet Queera rörliga bilder (Anna Linder och Ingrid Ryberg) vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.

Läs mer om projektet! 

Ett samarrangemang med konferensen Making the Invisible Visible in a Digital Age: New Approaches to Reclaiming Women’s Film History (Svenska Filminstitutet och Institutionen för mediestudier/Enheten för filmvetenskap, Stockholms universitet), forskningsprojektet Queera rörliga bilder (Anna Linder och Ingrid Ryberg), Akademin Valand, Göteborgs universitet och Nordic Women in Film (webbportal under uppbyggnad).

Skriv ut