Tidigare evenemang

Göteborgs filmfestival 2014

Svenska Filminstiutet arrangerade i samarbete med Göteborgs filmfestival en mängd seminarier och filmvisningar, bland annat 2014 års tre första Filmrum.

Filmrummet: Vägar till pengarna 

Ett mycket välbeskt Filmrum gav tillfälle att träffa konsulenterna från Svenska Filminstitutet och höra deras visioner och tankar. Med några exempel på aktuella projekt som fått stöd fick publiken ta del av processerna och få en inblick i varför just de här produktionerna tagit sig igenom nålsögat.

Under lunchen erbjöds tillfälle att mingla och ställa frågor till konsulenterna.

Efter lunchen presenterades det relativt nya stödet Moving Sweden, som öppnade för ansökningar i april 2013. Styrgruppen fanns på plats och pratade om det första året och några av de av de första produktoner som fått stödet presenterades av filmarna själva. 
 
Bakom satsningen står Svenska Filminstitutet, Sveriges Television, Regionala filmresurscentrum och Filmregion Stockholm-Mälardalen.

Andreas Fock, kortfilmskonsulent, Suzanne Glansborg, dramaserier och internationella samproduktioner, Magdalena Jangard, långfilmskonsulent, Baker Karim, långfilmskonsulent,Andra Lasmanis, Moving Sweden, Cecilia Lidin, dokumentärfilmskonsulent, Anette Mattsson, vd Filmregion Stockholm-Mälardalen, Hjalmar Palmgren, avdelningschef Filmstöd Svenska Filminstitutet, Henrik Thorson, Regionala Filmresurscentrums samarbetsråd, Christian Wikander, programchef SVT Drama Stockholm

Filmrummet: Apropå nordisk jämställdhet, vad gör instituten?

Med inbjudna gäster från de nordiska filminstituten på plats följde Svenska Filminstitutet upp seminariet Where is the gender balance in the Nordic Film industry? Tyvärr valde det Danska filminstituet att inte medverka och Norges representant stukade foten. I stället blev det ett mer djuplodande samtal om skillnaderna i synen på jämställdhet i den svenska respektive finska filmbranschen och deras institut. Skillnaderna var uppenbara, i Sverige kvotering och hårda jämställdhetsmål, mot Finland där det än så länge är nämast en ickefråga. 

Eller som Marjo Valve något sarkastiskt kommentarade om hur den finska filmbranschen ser på jämställdhet i Finland: "Well, you've [women] got the right to vote and to keep your own bank account, so we are equal! What's there to complain about?"

Marjo Valve, Finlands filmstiftelse och Hjalmar Palmgren, Svenska Filminstitutet. 
Samtalet leds av Tove Torbiörnsson, Svenska Filminstitutet.

Filmrummet: framtiden i fokus!

Fem inbjudna branschexperter spanade framåt tillsammans med Filminstitutets vd Anna Serner. simlutanreleaser i flera visningsfönster, ekonomiska modeller och ökade satsningar på biograflanseringen, och minskade på DVD, var några av ämnena som togs upp. Samtalet avslutades med ett inspel från Folkets Bios Katrina Mathsson, om att de just nu utvecklar en egen VOD-kanal, för att sprida filmer i fler visningsfönster än biograf, samtidigt.

Johanna Koljonen, journalist och författareMarie Nilsson, vd Mediavision, Pia Grünler, Nordisk Film, Pia Lundberg, utlandschef Svenska Filminstitutet och Jakob Abrahamsson, distributionschef Non Stop. Samtalet leds av Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet.

Skriv ut