Tidigare evenemang

I digitaliseringens spår

Vid slutet av 2012 var 80 % av Sveriges biografer digitaliserade. I detta Filmrum presenterar Svenska Filminstiutet sin rapport om biografdigitaliseringens effekter och konsekvenser. Detta följs av reflektioner och kommentarer i ett samtal med flera biografägare.

Under vårens Filmrum Biografen digital - men sen då? gjordes en utblick över vad som är på gång på biografmarknaden internationellt och digitaliseringens möjligheter med exempelvis helt nätburna distributionslösningar för film till biograf. 

Norska filminstitutet presenterade sin analys av digitaliseringens effekter i Norge, som genomgående varit positiva, särskilt för de mindre biograferna. Vi tittade även på en del preliminära data gällande digitaliseringens effekter i Sverige. I detta Filmrum fortsätter vi på den banan med avstamp i rapporten Efter digitaliseringen – Om teknikskiftets effekter på biografmarknad och filmutbud, som Svenska Filminstitutet tagit fram.
 
Efter en inledande presentation av rapporterns slutsatser kommenterar och reflekterar tre representanter för biografägare i Sverige och ger sina perspektiv på vad digitaliseringen hittills haft för effekter.

Med:
Sture Johansson, SF Bio
Kerstin Klingmann, Elektra Folkets bio i Västerås
Gunno Sandahl, Folkets Hus och Parker
Torkel Stål, Svenska Filminstitutet

Skriv ut